Prezydent ma nowych doradców
access_time 2011-02-11 11:53:34
Jacek Kułaga będzie nadzorował sprawy miejskie związane z gospodarką komunalną, ochroną środowiska oraz infrastrukturą techniczną, a Krzysztof Madej będzie doradzał Prezydentowi w sprawach związanych z rozwojem miasta. Jakie są ich kwalifikacje i kompetencje?


Jacek Kułaga będzie nadzorował inwestycje drogowe, działania związane z siecią wodociągową oraz światłowodową. Mają być one jeszcze lepszej jakości. Doradca Prezydenta ds. usług ogólnomiejskich jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na kierunku budownictwo lądowe. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, gdzie zajmował się negocjowaniem i wykonawstwem kontraktów budowlano-montażowych. Dotyczyły one głównie budownictwa kubaturowego oraz obiektów inżynieryjnych.

Krzysztof Madej został doradcą Prezydenta ds. rozwoju miasta. Jego kompetencje to m.in. pomoc w dopracowaniu zapisów Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa oraz nadzór w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego nad poszczególnymi zadaniami rozwojowymi i inwestycjami.

Nowy doradca jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku „Inżynieria materiałowa i ceramika”. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku „Integracja polski z Unią Europejską” oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku „Zarządzanie Nieruchomościami”.

Od 1990 roku jest związany zawodowo z samorządem terytorialnym, najpierw jako pracownik, a następnie, w latach 1994 – 2002, jako Wójt Gminy Tarnów. Od 2003 roku pełni funkcję zastępcy Wójta Gminy Dębica. W zakres jego kompetencji wchodzi nadzór nad realizacją inwestycji publicznych, również tych, z udziałem środków z europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz programu „Infrastruktura i Środowisko”.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...