Unijne miliony na tarnowskie inwestycje (FOTO)
access_time 2011-02-10 10:12:29
Tarnów otrzymał ponad 7 mln zł dotacji unijnej na rewaloryzację i modernizację zabytkowych obiektów. W środę, 9 lutego wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys, a także prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała i dyrektor Muzeum Okręgowego Adam Bartosz podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


- Dzisiaj w tarnowskim ratuszu podpisujemy dwie umowy w ramach działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego: jedną z Prezydentem Tarnowa na kwotę prawie 3,3 mln zł i drugą z dyrektorem muzeum na kwotę prawie 4 mln zł. Dzięki temu możemy się wpisać w proces ochrony zabytków Tarnowa – powiedział marszałek Sorys.

Projekt rewaloryzacji budynku Bractwa Strzeleckiego ma na celu zabezpieczenie zabytkowego obiektu i przystosowanie go do pełnienia funkcji kulturalnej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5,4 mln zł. W wyniku jej realizacji budynek Bractwa Strzeleckiego, położony w zabytkowym parku miejskim, uniknie dalszej degradacji i zostanie zaadaptowany na potrzeby Galerii Miejskiej. Inwestycja obejmie renowację budynku wraz z jego otoczeniem. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe oraz adaptacyjne: odnowienie zabytkowego obiektu, wymiana i wykonanie instalacji, dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Powstanie sala multimedialna, zakupiona zostanie mobilna scena, projektory multimedialne oraz komputery wraz z oprogramowaniem. - Dzięki tym funduszom zostanie przywrócony blask jednej z perełek architektonicznych Tarnowa – podkreślił prezydent Ścigała podpisując umowę.

Drugim obiektem, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych jest Muzeum Okręgowe. Projekt „Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie” zakłada modernizację trzech obiektów: ratusza, kamienicy i spichlerza stanowiących siedzibę muzeum. Dotychczas zakończyły się prace inwestycyjne związane z modernizacją ratusza i spichlerza. W tym roku planowane jest rozpoczęcie remontu budynku kamienicy. Rewaloryzacja kamienicy przywróci architektoniczną spójność pierzei zachodniej Rynku, a prace modernizacyjne pozwolą na udostępnienie nowych powierzchni wystawienniczych i magazynowych. Dzięki realizacji projektu wprowadzone zostaną interaktywne formy udostępnienia zbiorów muzealnych. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 11 mln zł.


Info: Urzędu Marszałkowski
Foto: Jakub Gabik

Komentarze...