Drogowa przyszłość Tarnowa – konkretne projekty i plany
access_time 2010-10-28 15:01:13
Perspektywa połączenia miasta z autostradą i ciągły wzrost liczby samochodów sprawiają, że już dziś trzeba podjąć kroki zmierzające do zwiększenia przepustowości ulic. Część tych rozwiązań jest obecnie w fazie realizacji, Tarnów czeka wiele inwestycji.


Trwają prace przy budowie połączenia węzła autostradowego „Krzyż” z ul. Błonie i Al. Jana Pawła II gdzie na skrzyżowaniu tych ulic powstanie rondo. Planowana jest dalsza rozbudowa tego ciągu poprzez ulice Spokojna – Elektryczna – Wyszyńskiego - Czysta- Mościckiego- Kwiatkowskiego do ulicy Witosa. Konieczność przebudowy związana jest z niedalekim w perspektywie czasowej otwarcie autostrady A4 i zwiększenie natężeń ruchu z przewaga transportu ciężkiego. Ulice te będą budowane w parametrach 2x2 pasy ruchu.

Na skrzyżowaniu ulic Czysta - Mościckiego powstanie rondo. Będzie ono elementem innej dużej inwestycji, która połączy ul. Czystą z terenami inwestycyjnymi przy Zakładach Mechanicznych. Jej koszt oszacowany jest na 27,5 mln zł. Strefa aktywności przy Zakładach Mechanicznych zostanie także połączona z ul. Krakowską. Ciąg tych ulic będzie stanowił część wewnętrznej obwodnicy Tarnowa.

Poprawę płynności ruchu przyniesie również budowa połączenia ulic Sitki- Słowackiego z ulicą Al. Solidarności i dalej do ulicy Szujskiego. Droga, o której mowa powyżej będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym. Budowana będzie także nowa trasa drogowa wzdłuż linii kolejowej po jej północnej stronie, łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Dworcową. W ramach tej inwestycji zbudowane zostanie również bezkolizyjne przekroczenie linii kolejowej w ciągu Dąbrowskiego – Tarnowskich z nowym przebiegiem połączenia do ulicy Tuchowskiej. Nowy przebieg ulicy Tuchowskiej będzie kontynuowany po południowej stronie tej linii do ulicy Gumniskiej, następnie dalej po stronie północnej aż do skrzyżowania ulic Lwowska - Słoneczna - Orkana. To połączenie zamknie okrąg tworząc wewnętrzną obwodnicę Tarnowa.

Analizy przewidywanego natężenia ruchu w Tarnowie i wzrostu liczby poruszających się po mieście pojazdów wskazują, że rozwiązania te w połączeniu ze wschodnia obwodnicą miasta oraz wprowadzanymi sukcesywnie nowymi technologiami w zarządzaniu ruchem powinny wystarczyć na najbliższe kilkanaście lat lub nawet kilkadziesiąt lat.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...