Prestiżowy certyfikat European Language Label dla tarnowskiej PWSZ
access_time 2010-10-28 08:40:35
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie certyfikat „European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych” za projekt „Hippocampus Academy” zgłoszony do IX edycji konkursu dla nowataorskich inicjatyw w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.


Organizatorzy Konkursu uznali, że działania tarnowskiej PWSZ w dziedzinie nauczania języków obcych są „oryginalne, nowatorskie i mające europejski wymiar oraz aktywizują społeczność lokalną”.

Projekt „Hippocampus Academy”, który zdobył uznanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jest opracowany przez zespół w składzie: Anna Stefanowicz-Kocoł, Renata Kozioł, Wanda Grabiec, Renata Cierpich, Sabina Nowak i zainicjowany został w październiku 2009 roku, jako forma wspierania studentów filologii angielskiej o specjalności nauczycielskiej i tłumaczeniowej w celu lepszego przygotowania ich do pracy zawodowej. Główna idea projektu opiera się na metodologii "learning by teaching", która zakłada, że studenci uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych. Koordynatorem projektu jest mgr Sabina Nowak.

Studenci II roku filologii angielskiej zachęceni zostali do prowadzenia zajęć w charakterze wolontariatu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku założonego przez Fundację Kromka Chleba. Zorganizowano także spotkanie studentów I roku z uczniami szkół średnich przystępującymi do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w celu przeprowadzenia próbnego egzaminu oraz podzielenia się z nimi doświadczeniami egzaminacyjnymi. Działania te pozwoliły studentom spróbować swoich sił w roli nauczyciela i egzaminatora, oraz umożliwiły aktywizację i integrację społeczności lokalnej z Uczelnią.          

Kolejnym przedsięwzięcieciem realizowanym w ramach programu było tworzenie materiałów dydaktycznych, miało ono na celu lepsze opanowanie przez studentów umiejętności językowych jako przygotowanie do pracy zawodowej. Zadaniem studentów było opracowanie słownika online oraz materiałów ćwiczeniowych w oparciu o wybrane przez nich artykuły o tematyce ekonomicznej i prawniczej, w celu utworzenia bazy tekstów specjalistycznych jak również przygotowanie testów modułowych z zakresu gramatyki i słownictwa. Dodatkowo studenci I roku, w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia nauczania gramatyki, szukali problemów gramatycznych w piosenkach anglojęzycznych, a następnie układali testy, które posłużyć im miały jako atrakcyjny materiał dydaktyczny.

Uznanie Komisji konkursowej wzbudził fakt, że metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu są wykorzystywane w sposób twórczy, z wykorzystaniem elementów e-learningowych, aby motywować do uczenia się języków obcych. Studenci w większości po raz pierwszy uczyli się korzystać z platformy Moodle, Forum i pracowania nad jednym dokumentem za pomocą Google Docs.

Warto przypomnieć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje już jeden nagrodzony w Konkursie projekt. Od 2003 r. Barbara Quirino, lektor języka włoskiego, koordynuje działania w ramach projektu Italia Italiani Italano. Jego celem nadrzędnym jest uświadomienie uczącym się znaczenia znajomości języków obcych dla porozumienia między narodami. Projekt zmierza do wykształcenia kompetencji u studentów, przyszłych nauczycieli i tłumaczy.

Uroczyste wręcznie prestiżowego certyfikatu „European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych” odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej.


Info: PWSZ w Tarnowie

Komentarze...