Zmiana rozkładów jazdy linii 2, 5, 35, 36 i 42
access_time 2010-08-24 18:31:38
Od dnia 25 sierpnia 2010 r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy linii nr 2, 5, 35, 36 i 42. Zmiany na liniach są związane z otwarciem nowego Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów, gdzie w sąsiedztwie wejścia do Galerii będzie zlokalizowany nowy przystanek autobusowy. Dodatkowo dwa nowe przystanki pojawią się przy ulicy Nowodąbrowskiej.

Jeden obowiązujący w kierunku północnym (nr 137 Nowodąbrowska – Gemini) zlokalizowany za drogą wyjazdową z centrum handlowego, drugi obowiązujący w kierunku południowym (nr 637 Nowodąbrowska – 16 Pułku Piechoty) zlokalizowany za skrzyżowaniem z ulicą 16 Pułku Piechoty w istniejącej zatoce autobusowej. Zmiana tras jak również ustawienie nowych przystanków ma w założeniach ułatwić pasażerom dojazd autobusami komunikacji do nowego centrum handlowego.

Linia nr 2

W nowym rozkładzie jazdy linii 2 ulega zmianie przystanek początkowy. Od dnia 25 sierpnia 2010 r. przystankiem początkowych dla linii 2 będzie nowy przystanek Jasna Gemini Park zlokalizowany przy wejściu głównym do nowego centrum handlowego. Po zmianie rozkładów jazdy przebieg tras tych linii nie będzie obejmował dotychczasowego przystanku Os. Legionów. Trasa w kierunku Zakładów Mechanicznych będzie przebiegać drogą wyjazdową z Jasna Gemini Park do ul. Nowodąbrowskiej i dalej obecnie obowiązującą trasą. W kursach powrotnych autobusy będą kursować od ulicy Nowodąbrowskiej ulicą 16 Pułku Piechoty do przystanku Jasna Gemini Park. W związku ze zmianą trasy linii nr 2 i związanym z tym zwiększeniem czasu przejazdów poszczególnych kursów, uległy zmianie czasy odjazdów części kursów z przystanków początkowych.

Linia nr 36

Nowy rozkład jazdy linii 36 również zakłada zmianę przystanku początkowego. Od dnia 25 sierpnia 2010 r. przystankiem początkowych dla linii 36 będzie nowy przystanek Jasna Gemini Park zlokalizowany przy wejściu głównym do nowego centrum handlowego. Po zmianie rozkładów jazdy przebieg tras tych linii nie będzie obejmował dotychczasowego przystanku Os. Legionów. Trasa w kierunku Mościc będzie przebiegać drogą wyjazdową z Jasna Gemini Park do ul. Nowodąbrowskiej, 16 Pułku Piechoty i dalej obecnie obowiązującą trasą. W kursach powrotnych autobusy będą kursować od ulicy Nowodąbrowskiej ulicą Wojska Polskiego do przystanku Jasna Gemini Park. W kursach powrotnych linia 36 będzie pomijać ulicę 16 Pułku Piechoty. Odjazdy z przystanków początkowych nie ulegają zmianie.

Linia nr 35

W nowym rozkładzie jazdy linii 35 ulega zmianie przebieg trasy z Os. Jasna w kierunku FRITAR-u. Od przystanku Os. Jasna II autobusy będą kursować drogą obok wejścia głównego do Jasna Gemini Park, następnie ulicą Nowodąbrowską i dalej według obecnie obowiązującej trasy. Trasa kursów powrotnych oraz odjazdy z przystanków początkowych nie ulegają zmianie.

Linie nr 5 i 42

Zmiana rozkładu jazdy tych linii podyktowana została ujęciem w przebiegu ich tras nowych przystanków przy ul. Nowodąbrowskiej.

Komentarze...