Stowarzyszenie ZKS Unia Tarnów zmienione i oddłużone
access_time 2010-08-21 13:09:32
Podpisaniem aktu notarialnego 6 sierpnia br. pomiędzy ZKS "Unia" Tarnów a Gminą Miasta Tarnowa zakończył się długoletni oraz trudny proces restrukturyzacji i oddłużania tarnowskiego klubu. W myśl umowy, majątek o wartości ponad 10 mln złotych przeszedł na rzecz Gminy. Umowa dotyczy przejęcia przez miasto kompleksu basenów, hali „Jaskółka” oraz Domu Ciężarowca.


Od początku lat 90 – tych następowało odłączanie Klubu i majątku od Zakładów Azotowych. Pod koniec minionej dekady i na początku obecnej, sytuacja finansowa ZKS "Unia" stała się dramatyczna pod względem finansowym.

Rozpoczęto wówczas proces reanimacji klubu z ponad 80-letnią tradycją. W proces ten w zaangażowały się Zakłady Azotowe. W styczniu 2000 roku utworzono Sportową Spółkę Akcyjną sekcji koszykarskiej. Kolejną sekcją, która uzyskała autonomię była sekcja żużlowa. Pod koniec 2001 roku przy udziale wielu wiernych i znakomitych kibiców żużla, powstało Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe z zadaniem wspomagania sekcji żużlowej w zdobywaniu środków finansowych. W konsekwencji tego w 2003 roku powstała Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna „Unia Tarnów”, a żużlowcy powrócili do ekstraklasy zdobywając w latach 2004 i 2005 tytuły Drużynowych Mistrzów Polski. Wraz z sukcesami sportowymi dokonano zmian własnościowych na stadionie piłkarsko-żużlowym. W wyniku ponad dwuletnich przygotowań zakończonych przeprowadzeniem tzw. operacji stadionowej, właścicielem obiektu stała się Gmina Miasta Tarnowa, a użytkownikami stadionu na zasadzie dzierżawy żużlowcy oraz piłkarze nożni Unii. Wielkiego wysiłku wymagało także odtworzenie i przywrócenie oświetlenia stadionu. Dzięki temu tysiące kibiców speedway’a cieszy się z sukcesów żużlowców „Jaskółek” – jak przed laty - w blasku jupiterów (posłuzyły one również sekcji piłkarskiej gdy w obecnośści trzech tysięcy widzów, w blasku jupiterów, rozegrano Finał Pucharu Polski z Okocimskim Brzesko w 2007 roku).

To był pierwszy etap restrukturyzacji i oddłużania Stowarzyszenia ZKS Unia.

W dalszym ciągu w ZKS Unia pozostawały sekcje piłki nożnej i piłki ręcznej mężczyzn oraz młodzieżowe piłki nożnej, koszykówki, pływania oraz lekkoatletyki. Przysłowiowe światełko w tunelu zaświeciło sekcji piłkarskiej, gdy w 2003 roku z inicjatywy Członka Zarządu Azotów Franciszka Bernata powstało Tarnowskie Towarzystwo Piłkarskie. Jego głównym celem było i jest wspieranie rozwoju piłki nożnej oraz pozyskiwanie środków finansowych dla futbolu. W latach 2006/2007 nastąpiła przerwa w procesie a jednocześnie powróciło olbrzymie zadłużanie się Klubu. Dopiero od drugiej połowy 2008 roku proces restrukturyzacji i oddłużania został wznowiony.

Obecnie nastąpił drugi etap zmian.

Obecna zmiana właściciela większości majątku ZKS Unia Tarnów ma zakończyć wieloletni proces restrukturyzacji i ratowania najbardziej zasłużonego Klubu w Tarnowie. Kończy się również bezpowrotnie era Unii Tarnów jako klubu wielosekcyjnego a jednocześnie bez stabilnych źródeł finansowania. Ta koncepcja działalności klubów sportowych nie wytrzymała próby czasu, zresztą nie tylko w naszym mieście - alternatywą stało się zamknięcie obiektów i zwolnienie pracowników. Głównym reklamodawcą i sponsorem Klubu pozostają do tej pory Azoty Tarnów. Sekcja piłki ręcznej dodatkowo posiada drobniejszych sponsorów.

Obecnie rozpoczęło działalność powołane w lipcu b.r. Tarnowskie Towarzystwo Piłki Ręcznej. Jego cele są identyczne jak powołanego siedem lat wcześniej TTP, które wspiera tarnowski futbol. Dziś, po kilku latach funkcjonowania towarzystwa piłkarskiego okazuje się, że jest to pożyteczna forma wspierania sportu. Dziś nowe rozdanie i przed nową szansą staje sekcja i zawodnicy piłki nożnej – tak ocenia Franciszek Bernat, licząc na młodych sportowców.

Warto nadmienić, że do osób, które najbardziej przyczyniły się do pomyślnej realizacji tego procesu ze strony ZAT S.A. należą obok Franciszka Bernata m.in. Krzysztof Zieliński, Andrzej Drwiła, Marek Wiśniewski, Andrzej Wiśniewski, Sławomir Wypasek a także Janusz Terlecki, a w ostatnim okresie również Grzegorz Krupa.

Dzięki temu obiekty sportowe w Mościcach ponownie służyć będą dzieciom i młodzieży a ich utrzymanie oparte zostanie na właściwych Gminie funkcjach samorządowych. Info: ZKS Unia Tarnów

Komentarze...