Tarnowskie PWSZ poprowadzi dodatkową rekrutację
access_time 2010-08-17 14:48:10
Są jeszcze wolne miejsca na studia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W terminie od 6 do 17 września, chętni mogą wybierać z oferty studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (tzw. dziennym i zaocznym).

Rekrutacja dodatkowa (wrześniowa) dotyczy następujących kierunków lub specjalności:

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

Administracja – studia niestacjonarne
specjalność: administracja publiczna

Ekonomia – studia niestacjonarne
specjalności: agroekonomia, finanse przedsiębiorstw

Instytut Humanistyczny

Filologia polska – studia stacjonarne I stopnia
specjalności:
- filologia polska z animacją kultury lub filologia polska z poradnictwem logopedycznym lub filologia polska z medioznawstwem
- filologia polska z nauczaniem języka polskiego jako obcego
- filologia polska z przedmiotem głównym język polski i przedmiotem dodatkowym język angielski lub język francuski lub język niemiecki

Filologia
specjalności:
- filologia angielska - studia niestacjonarne
- filologia germańska - studia stacjonarne
- filologia germańska z językiem angielskim - studia stacjonarne
- filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim specjalistycznym - studia stacjonarne
- filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim od poziomu początkowego - studia stacjonarne
- filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język włoski - studia stacjonarne
- filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski - studia stacjonarne

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Chemia – studia stacjonarne
specjalność: chemia stosowana

Matematyka – studia stacjonarne
specjalności: matematyka z informatyką, matematyka finansowa

Ochrona środowiska – studia stacjonarne

Instytut Ochrony Zdrowia:

Fizjoterapia – studia niestacjonarne

Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne, studia niestacjonarne
specjalności dodatkowe: gimnastyka korekcyjna lub edukacja zdrowotna

Instytut Politechniczny:

Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne

Elektrotechnika – studia stacjonarne
specjalności: elektroenergetyka, układy sterowania i systemy pomiarowe

Informatyka – studia stacjonarne
specjalność: informatyka stosowana

Inżynieria materiałowa – studia stacjonarne
specjalność: technologia materiałów

STUDIA MAGISTERSKIE

Instytut Humanistyczny

Filologia polska – studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność muszą we wspomnianym terminie od 6 do 17 września br. (włącznie) zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać wymagane przez system informacje oraz wydrukować podanie i podpisać je własnoręcznie a następnie wraz z załącznikami dostarczyć do Punktu Rejestracji Kandydatów (PRK – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, budynek główny, pok. A123).


Info: PWSZ Tarnów

Komentarze...