Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach
access_time 2010-08-12 17:32:18
Mościckie Centrum Kultury to największy i najbardziej kompleksowy obiekt w subregionie tarnowskim. Oddany do użytku 40 lat temu, jako Zakładowy Dom Kultury jest obecnie siedzibą Centrum samorządowej instytucji kultury województwa małopolskiego. Celem podjętych działań modernizacyjnych było uratowanie zniszczonego budynku, który nie nadawał się do użytku publicznego i wymagał gruntownego dostosowania do współczesnych wymogów bezpieczeństwa.


Prace modernizacyjne pozwoliły zmienić przestrzeń wewnątrz tak, aby z niefunkcjonalnego układu pomieszczeń wygospodarować i wyposażyć: salę audytoryjną - multimedialną, salę kameralną - offową, baletową, przestrzeń wystawienniczą, foyer, zaplecze administracyjne, sale dydaktyczne, prób, techniczne, łazienki i inne. Większość przestrzeni użytku publicznego znalazła się na parterze rozłożystego budynku a do sal widowiskowej i kameralnej wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych i windę. Gruntownej modernizacji poddawana jest scena oraz jej zaplecze z garderobami i pracowniami. Budynek został wyposażony w systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Wymieniono wszystkie instalacje, rozbudowano wentylację, system odwodnienia oraz wykonano nową instalację klimatyzacyjną. Projekt architektoniczny modernizacji wykonał m.in. jeden z pierwszych projektantów obiektu sprzed 40 lat.

Obiekt został pomyślany został tak, aby nowoczesne wnętrze było zbieżne z architekturą bryły. Dzięki przebudowie uda się uzyskać nowoczesny obiekt dla sztuki, dopasować go do współczesnych standardów infrastruktury kultury, spełnić oczekiwania współczesnego odbiorcy kultury, witalizować rejon, prowadzić interdyscyplinarne przedsięwzięcia a przede wszystkim uratować obiekt przed całkowitym zniszczeniem. Prace modernizacyjne prowadzone są metodą „zaprojektuj i wybuduj”, jednocześnie w trakcie budowy instytucja nieprzerwanie prowadzi działalność. W tym celu cały obiekt został podzielony na trzy segmenty A,B,C. W kwietniu 2010 r. oddano do użytku segmenty B,C. Obecnie trwają prace w części A.

1. Zakończono prace wyburzeniowe związane z przebudową pomieszczeń. Nowe funkcje otrzymały pomieszczenia w piwnicach – powstały: dodatkowe garderoby, nowe rozwiązanie otrzymały węzły sanitarne oraz pomieszczenia techniczne. Przebudowany poziom I piętra przeznaczony jest na górne foyer i pracownie. II piętro obejmuje zmodernizowane pomieszczenia: operatora dźwięku i świateł a także reżyserkę projekcji. Na III piętrze powstały pomieszczenia techniczne i archiwa.
2. Zakończono prace przy przygotowaniu powierzchni pod układanie kamienia naturalnego – hol główny, schody zewnętrzne, schody wewnętrzne i rozpoczęto prace kamieniarskie.
3. Dobiegają końca prace przy wymianie aluminiowej stolarki i przeszkleń całego obiektu.
4. Trwa instalacja systemów i rozwiązań przeciwpożarowych łącznie z podziałem na strefy całego obiektu.
5. Scena główna -wykonano całkowity demontaż wszystkich instalacji, oraz mechaniki górnej sceny, podłogi sceny i orkiestronu. Rozpoczęto prace montażowe.
6. Zgodnie z harmonogramem dobiegają końca prace przy montażu wszystkich instalacji (elektryczna, wod-kan, co, wentylacja i klimatyzacja, niskoprądowa).
7. Na tarasach wykonano odwodnienie punktowe. Położono nowe warstwy ocieplenia oraz filtracyjne. Do wykonania pozostało pokrycie powierzchni.
8. Przystąpiono do prac z zagospodarowaniem terenu. Wykonano na szer. 4 metrów opaskę od strony wschodniej i północnej. Od str. zachodniej rozpoczęto prace przy wymianie podłoża i warstwy wierzchniej płyty kamiennej.
9. Po powodziach majowo-czerwcowych, wykonano ekspertyzę geotechniczną warunków występowania wód gruntowych w podłożu budynku. Zgodnie z zaleceniem w/w ekspertyzy na ukończeniu jest siedem studni odwadniających (6 w budynku 1 na zewnątrz). Każdą wyposażono w indywidualną instalacje pompowania i odprowadzania wody z samoczynnym włącznikiem.
10. Wykonano projekt stacji transformatorowej i wyłoniono w przetargu wykonawcę.
11. Wykonano projekt rampy nad widownią do oświetlenia scenicznego.

Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest zgodnie z planem na październik tego roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 924 952, 22 PLN. Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 13 176 390, 00 PLN. Wkład własny budżetu Województwa Małopolskiego wynosi: 5 837 711, 00 PLN.


Info: www.mck.tarnow.pl

Komentarze...