Utrudnienia drogowe – kierowcy uważajcie
access_time 2010-10-01 17:13:39
Pełna lista aktualnie prowadzonych robót drogowych i terminy ich ukończenia. Sprawdź jak uniknąć korków.


Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w wyniku robót drogowych i związanych z tym zmian w organizacji ruchu aktualnie występują bardzo duże utrudnienia w przejeździe na następujących głównych ciągach ulic:

Konarskiego, Narutowicza związana z remontem nawierzchni, chodnika i wodociągu. Wprowadzono jeden kierunek ruchu od ulicy Sądowej do Limanowskiego oraz objazd drugiego kierunku ulicami: Krakowska, Bandrowskiego, Bema, Bernardyńska, Szeroka, Lwowska, Starodąbrowska i Mostowa. Alternatywnie od Lwowskiej można przejechać ulicą Dąbrowskiego. Planowana data zakończenia: 6.XI. Koszt przedsięwzięcia ok. 500 000 zł.

Mickiewicza zamkniecie związane z wykonywaniem przejścia podziemnego na odcinku od ul. Goldhammera do ul. Brodzińskiego. Wprowadzono objazdy od strony zachodniej (w kierunku Al. Matki Bożej Fatimskiej i Starodąbrowskiej) ulicami: Brodzińskiego, Sitki, Słowackiego i Al. Matki Bożej Fatimskiej. Objazd od strony wschodniej (w kierunku Al. Solidarności) ulicami: Al. Matki Bożej Fatimskiej, Sitki i odcinkiem ulicy Piłsudskiego, na którym odwrócony został kierunek ruchu. Planowana data zakończenia: 15.X. Koszt przedsięwzięcia ok. 5 000 000 zł.

Al. Matki Bożej Fatimskiej na odcinku od Mickiewicza do Słonecznej jeden kierunek ruchu (w stronę Słonecznej). Objazd w kierunku Mickiewicza ulicami Słoneczną i Starodąbrowską. Na odcinku od Krzyskiej do Słonecznej również jeden kierunek ruchu (w stronę Słonecznej). Objazd do Krzyskiej ulicami Słoneczną, Starodąbrowską i Al. Matki Bożej Fatimskiej. Planowana data zakończenia: 30.XI. Koszt przedsięwzięcia 3 600 000 zł.

Mościckiego w rejonie ulicy Giełdowej gdzie budowany jest dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających, utrudnienia polegają na chwilowym zwężaniu pasa ruchu i zmianach w sposobie przejścia pieszych i przejazdu rowerzystów. Odcinek od Sowińskiego do Pułaskiego remont nawierzchni i chodnika bez wyłączania ruchu i przy chwilowym wstrzymywaniu któregoś z kierunków. Planowana data zakończenia: 11.X. Koszt przedsięwzięcia 600 000 zł.

Krakowska na odcinku od Czerwonej do obwodnicy zmiany tylko przy układaniu kolejnych warstw nawierzchni bitumicznej. Wykonywanie tych robót uzależnione jest od dobrych warunków atmosferycznych. W wyniku opóźnień spowodowanych opadami deszczu roboty są prowadzone również w godzinach wieczornych i w nocy. Podczas tych robót wprowadzany jest jeden kierunek ruchu od obwodnicy (DK 4) w stronę centrum miasta. Objazd dla kierunku ruchu od strony centrum miasta w kierunku obwodnicy poprowadzony ulicami Czerwoną, Czerwonych Klonów, Chemiczną, Zbylitowską a następnie ulicą Zbylitowskich. Dojazd do DK 4 w m. Zbylitowska Góra. Planowana data zakończenia: 15.X. Koszt przedsięwzięcia ok. 2 400 000 zł.

Kopernika – zamknięcie związane z remontem nawierzchni. Możliwy dojazd do SP nr 3 i Gimnazjum nr 2 od strony ul. Nowy Świat. Dojazd do Piłsudskiego w kierunku Wałowej od Al. Solidarności. Objazd od ul. Nowy Świat poprowadzony ulicami Kopernika, Rogoyskiego i Al. Solidarności. Planowana data zakończenia: 10.XI. Koszt przedsięwzięcia ok. 103 000 zł.

Chopina, Sienkiewicza i inne ulice o mniejszym znaczeniu wykonywane w następujący sposób: remont chodników bez wyłączania ruchu, remont nawierzchni przy odcinkowym zamykaniu przejazdu. Planowane jest wtedy kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy. Planowana data zakończenia: 6.X. Koszt przedsięwzięcia ok. 307 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że występujące spiętrzenie robót wywołane zostało przestojami związanymi z opadami atmosferycznymi i jednocześnie koniecznością zakończenia robót i udrożnienia miasta przed 1 listopada. Niebagatelny jest również fakt, że miesiące wrzesień i październik to także większy ruch na drogach z powodu początku roku szkolnego i akademickiego. Do Tarnowa zjechali właśnie studenci, w sumie, na różnych uczelniach jest ich około 10 tysięcy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A