Już wkrótce "Kapłanówka" w nowym miejscu
access_time 2010-08-30 14:56:32
Niebawem otwarty zostanie plac targowy „Chyszów”. Przygotowano tam miejsca do handlu dla dotychczasowych użytkowników „Targowicy” oraz nowych handlujących. Zainteresowanie nowym placem „Chyszów” jest ogromne. Do Targowisk Miejskich wpłynęło ponad 100 wniosków od osób, które dotychczas nie były użytkownikami „Targowicy”.


Od 2008 r. trwały prace przygotowawcze polegające na niezbędnych uzgodnieniach formalno-prawnych, wykonano koncepcję zagospodarowania nowego placu oraz uporządkowano teren przyszłej inwestycji przez niezbędną wycinkę drzew i krzewów. W oparciu o przyjętą koncepcję zlecono wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego nowego placu. Prace projektowe zakończono w maju 2009 r. Projekt obejmuje budowę placu handlowego, placu do handlu płodami rolnymi i małymi zwierzętami, przykryty wiatą plac do handlu ręcznego oraz budynek handlowy, budynek zaplecza i budynek WC.

Aby poprawić dostępność komunikacyjną zaprojektowano przebudowę ul. Giełdowej od wjazdu z ul. Mościckiego, budowę parkingu dla klientów wraz z nowym zjazdem do ul. Mościckiego. Zaprojektowano również poszerzenie ul. Mościckiego na wysokości zjazdu na nowy plac. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu Gminy Miasta Tarnowa zdecydowano o realizacji przedmiotowej inwestycji etapowo, przyjmując do  wykonania w I etapie zasadniczy plac handlowy, jeden z dwóch segmentów budynku handlowego, budynek WC, przebudowę ul. Giełdowej, tymczasowe utwardzenie placu pod parking dla klientów oraz niezbędną część sieci kanalizacji i sieci oświetlenia. Poszerzenie ul. Mościckiego realizował będzie TZDM. Prace potrwają do 30 września. Pozostały zakres inwestycji planowany jest do realizacji w 2011 r.

Przeniesienie handlu z terenu placu "Targowica" na nowy plac targowy przewidywane jest na połowę października 2010 r. Podejmowany jest szereg działań mających na celu poinformowanie mieszkańców Tarnowa i okolic o mającym nastąpić przemieszczeniu handlu i zachęcenie ich do dokonywania zakupów na nowym placu targowym. W porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej uruchomiona będzie dodatkowa specjalna linia autobusowa z przebiegiem trasy ul.: Jana Pawła II, Słoneczna, plac „Targowica”, Mickiewicza, Szujskiego, Mościckiego, Giełdowa (przystanek bezpośrednio przy placu „Chyszów”), Wyszyńskiego, Hodowlana. Przez okres 2-ch miesięcy przejazd autobusem na tej linii będzie bezpłatny dla klientów.
Nowym rozwiązaniem w stosunku do dotychczasowej „Targowicy” będzie uruchomienie na nowym placu „Chyszów” giełdy samochodowej cotygodniowo w soboty.


Info: Urząd Miasta Tarnowa, fot. Paweł Topolski

Komentarze...