Szpital Szczeklika inwestycjami stoi – projekty europejskie w placówce
access_time 2011-02-05 10:11:56
W piątek 4 lutego odbyła się konferencja prasowa poświęconą inwestycjom w Szpitalu im. E. Szczeklika. Jedną z nich jest wdrożenie elektronicznego obiegu i archiwizacji badań obrazowych. Ruszają także prace nad opracowaniem koncepcji architektonicznej nowego pawilonu szpitalnego, w którym mieścić się ma Centrum Usług Kardiologicznych.


Szpital Szczeklika rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego za środków europejskich. Mowa o zadaniu pod nazwą „Wdrożenie elektronicznego obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie” z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To kolejny etap trwającej już od kilkunastu lat informatyzacji placówki wprowadzający zupełnie nową jakość w obiegu dokumentów.

Szpital Szczeklika rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego za środków europejskich. Mowa o zadaniu pod nazwą „Wdrożenie elektronicznego obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie” z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To kolejny etap trwającej już od kilkunastu lat informatyzacji placówki wprowadzający zupełnie nową jakość w obiegu dokumentów.

Unowocześniona zostanie m.in. pracownia RTG, gdzie dotychczasowe klisze rentgenowskie zostaną zastąpione przez nośniki cyfrowe. Dzięki zapisowi elektronicznemu zwiększy się możliwość lepszego rozpoznawania schorzeń u pacjentów. Wprowadzona zostanie również elektroniczna archiwizacja danych, a wyniki badań będą przechowywane w szpitalnej bazie komputerowej. Takie rozwiązanie umożliwi z kolei lekarzom szybszy dostęp do potrzebnych informacji. Wartość całego projektu wynosi milion 150 tysięcy złotych. Wkład własny szpitala to blisko 300 tysięcy.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest obecnie również projekt pod nazwą „Wsparcie procesów akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Jego celem jest przygotowanie placówki do wdrożenia kolejnego systemu zarządzania jakością usług medycznych. Do programu realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia, tarnowski szpital został zakwalifikowany w roku 2011, jego rozstrzygniecie nastąpi w pierwszej połowie marca po procesie kontrolnym. Dodajmy, że Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika jest pierwszą placówką medyczną w Tarnowie, która staje przed szansą uzyskania takiego certyfikatu.

Sumarycznie, w latach 2009 – 2010 stary szpital zrealizował program „Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika”. W ramach zadania współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w pracowni hemodynamiki zainstalowano nowoczesny angiograf, który zwiększył możliwości diagnostyczne i lecznicze placówki w zakresie chorób układu krążenia. Wyremontowano także oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zakupiono nowy sprzęt medyczny na potrzeby bloku operacyjnego oraz zmodernizowano centralną sterylizatornię.

Ogółem, program poprawy jakości i bezpieczeństwa w szpitalu Szczeklika zamknął się kwotą przeszło 7 milionów złotych. Dofinansowanie z MRPO wyniosło ponad 4 miliony. Z budżetu Miasta Tarnowa, na ten cel, przeznaczono zaś blisko półtora miliona złotych. Szpital dołożył porównywalną kwotę.

Centrum Kardiologii w Szpitalu Szczeklika wyzwaniem na najbliższe lata

Ruszają prace nad opracowaniem koncepcji architektonicznej nowego pawilonu szpitalnego, w którym mieścić się ma Centrum Usług Kardiologicznych. Nowy budynek pozwoli rozwiązać ograniczenia logistyczne oraz lokalowe starego szpitala. Zostaną tam przeniesione, mieszczące się obecnie w starszych budynkach, oddziały kardiologiczne oraz pracownie endoskopowe. Zgodnie z założeniami, do pomieszczeń zajmowanych obecnie przez kardiologię, wprowadzi się natomiast oddział zakaźny dzieci, którego aktualna siedziba, z uwagi na zły stan techniczny, ma zostać wyburzona.

W tegorocznym budżecie miasta na przygotowanie niezbędnej dokumentacji przeznaczono 200 tysięcy złotych zł., szpital dołoży kolejne 150 tysięcy na ten cel. Inwestycja ma szansę zostać zrealizowana w ciągu najbliższych pięciu - siedmiu lat.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...