Jerzy Marciniak prezesem ZAK
access_time 2011-02-01 11:26:54
31 stycznia Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. powierzyła stanowisko prezesa Spółki ZAK S.A. Jerzemu Marciniakowi. Jednocześnie Jerzy Marciniak pełni funkcję prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.


ZAK S.A. jest spółką zależną – 52,62 proc. akcji należy do Zakładów Azotowych w Tarnowie.

Zakład jest jednym z największych producentów chemicznych w Polsce wytwarzającym nawozy azotowe, plastyfikatory, alkohole oxo oraz inne chemikalia. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów – w skład której wchodzi m.in. ZAK S.A. – jest aktywnym uczestnikiem atrakcyjnej branży, dostawcą tradycyjnych produktów dla rolnictwa oraz zaawansowanych technologicznie produktów dla nowoczesnych sektorów gospodarki. Firma konsekwentnie realizuje założenia wieloletniej strategii rozwoju, jednocześnie dostosowując się do procesów decydujących o przyszłości rynku chemicznego. Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez Azoty Tarnów m.in. z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych z emisji akcji na rynku kapitałowym, są największymi projektami inwestycyjnymi na rzecz rozwoju w polskim przemyśle chemicznym.


Jerzy Marciniak - Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1973) oraz Podyplomowego Studium Menadżerskiego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dniem 14.03.2008r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki i zakończonego 11. 03. 2008r.

Przez wiele lat związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach S.A. w latach 1975 – 1983 zatrudniony na stanowisku Projektanta Systemów EPD, uczestniczył w pracach projektowych systemów inżynierskich, finansowych, księgowych, płacowych oraz wdrożeniu systemu raportowania produkcji.

Przed powrotem do Mościc w okresie od 11. 12. 2007r. do 29. 02. 2008r. Doradca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2004 roku Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny m.in. za oddłużenie przedsiębiorstwa (od 2004r. spółka uzyskuje wysoki dodatni wynik finansowy), zwiększenie kapitału zakładowego (z ok. 6 mln zł do 16 mln zł) i przekształcenie firmy w spółkę „finansową” prowadzącą działalność w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych przedsiębiorcom z grupy MŚP. Spółka inicjuje transfer nowoczesnych technologii poprzez Tarnowski Park Naukowo – Technologiczny.

W latach 1999 - 2004 Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklina w Tarnowie odpowiedzialny za skuteczną restrukturyzację szpitala zagrożonego upadłością. W okresie 1996r. do 1998r. Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, w 1992r. - 1995r. Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Tarnowie (utworzenie Oddziału oraz 4 placówek terenowych). A w latach 1983 r. do 1991 r. zatrudniony w Oddziale ZUS w Tarnowie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Emerytalno Rentowych odpowiedzialny m.in. za pion emerytalno-rentowy, wówczas osiągnięto efektywne skrócenie okresu przyznawania świadczeń.

Ponadto w okresie od 01. 07. 2002r. do 31. 12. 2002r. i od 11. 01. 2005r. do 30. 06. 2006r. Prezes Zarządu SSA Unia Tarnów; członek Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Tarnowa i Kapituły Medalu „Innowator Małopolski”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym postanowieniem Prezydenta RP w 1998r.

Komentarze...