Międzynarodowa matura w Tarnowie
access_time 2011-01-27 12:50:36
Już od września, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ruszy pierwszy kurs przeduniwersytecki przygotowujący do międzynarodowej matury. Wciąż można zapisać się do klasy, która rozpocznie ten program i uzyskać szansę na studia na zagranicznym, renomowanym uniwersytecie. Z apelem o spróbowanie swoich sił w tym projekcie wystąpił do młodych ludzi Prezydent Ryszard Ścigała.


W II LO w Tarnowie trwają przygotowania do tego, by uzyskać akredytację wymaganą do matury międzynarodowej. Szkoła dostosowuje pracownie przedmiotowe i zbiory biblioteczne do wymaganych w tym celu standardów. Specjalistyczne szkolenia przechodzą również nauczyciele. Jeśli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie uzyska wymaganą akredytację, od 1 września 2011 roku będzie jedyną publiczną szkołą średnią nie tylko w Tarnowie, ale i w południowo-wschodniej Polsce, która będzie mieć w ofercie możliwość zdawania matury międzynarodowej.

Od września ubiegłego roku w II LO funkcjonuje klasa „pre- IB”, której uczniowie chcą zdawać międzynarodową maturę. Do klasy tej, wraz z rozpoczęciem letniego semestru, mogą zapisać się uczniowie, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym i od początku przyszłego roku szkolnego chcą rozpocząć dwuletni kurs przygotowujący do matury międzynarodowej.

Matura międzynarodowa jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate zapoczątkowanego w 1968 roku. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego z zajęciami w większości prowadzonymi w języku obcym. Cykl ten kończy się egzaminem maturalnym. W programie uczestniczy blisko 2,2 tys. szkół w 125 krajach.

W programie IB uczeń sam buduje swoją ścieżkę edukacyjną wybierając po 1 przedmiocie z każdej z 6 grup:

  • Grupa 1: Język A – język ojczysty
  • Grupa 2: Język B – drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach
  • Grupa 3: Człowiek i społeczeństwo – historia, geografia, psychologia
  • Grupa 4: Nauki eksperymentalne – biologia, chemia, fizyka
  • Grupa 5: Nauki matematyczne – 3 poziomy zaawansowania do wyboru
  • Grupa 6: jeden przedmiot dodatkowy z poprzednich grup lub trzeci nowożytny język obcy.Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...