Wysokie wskaźniki praktyk religijnych w diecezji tarnowskiej
access_time 2011-01-12 15:16:36
70,5 proc. wiernych diecezji tarnowskiej chodzi na niedzielną Mszę św., a 23,1 proc. przyjmuje Komunię Świętą. To dobra informacja w trwającym właśnie Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej z okazji 225. rocznicy jej powstania.


70,5 proc. wiernych diecezji tarnowskiej chodzi na niedzielną Mszę św., a 23,1 proc. przyjmuje Komunię Świętą. To w przypadku frekwencji niewielki, bo 0,5 proc. wzrost, natomiast mniejszy o 1,5 proc. jest wskaźnik dotyczący przyjmowania Komunii świętej. Najprawdopodobniej będą to najwyższe wskaźniki dominicantes i communicantes w Polsce.

Dane dotyczące praktyk religijnych w diecezji tarnowskiej opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach w dniu 24 października 2010 roku.

- W diecezji tarnowskiej nadal możemy się cieszyć wysoką frekwencją wiernych na niedzielnych Mszach Świętych. Jest to niewątpliwie, spowodowane ogromną pracą kapłanów w parafiach i podczas katechezy w szkołach. Dla wiernych, począwszy od małych dzieci a skończywszy na starszych i chorych jest wiele propozycji do zaangażowania się w ruchach i stowarzyszeniach katolickich oraz grupach modlitewnych, w których dokonuje się formacja chrześcijańska i pogłębienie religijnej świadomości. To wpływa na udział w niedzielnej Eucharystii i częste przyjmowanie Komunii Świętej. W kilku miejscach została zainicjowana stała całodzienna adoracja. To wszystko wpływa na tak wysoki wskaźnik praktyk religijnych w diecezji tarnowskiej - uważa ks. Jan Bartoszek, zastępca dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który opracował badania.

Najwięcej osób, bo 90 proc. uczęszcza do kościoła w dekanacie Ujanowice na Sądecczyźnie.

Wysoka ponad 80-procentowa frekwencja jest także w dekanatach: Limanowa, Pilzno, Stary Sącz i Ciężkowice.

Najwięcej osób, bo 43,5 proc. przystępuje do Komunii w dekanacie Bobowa.

Ponad 30-procentowy wskaźnik communicantes jest w dekanatach Tuchów, Ujanowice i Szczepanów.

W samym Tarnowie do kościoła w niedzielę chodzi od 34 do 66 proc. wiernych. Najwyższa frekwencja, bo ponad 138 proc. jest w kościele księży filipinów.

W Nowym Sączu najwięcej wiernych, bo ponad 141 proc. chodzi na Msze św, do kościoła Ducha św., prowadzonego przez jezuitów. Frekwencja w innych świątyniach wynosi od 40 do 76 proc.


Przygotowała Ewa Biedroń - DSI - Diecezjalny Serwis Informacyjny


Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej


1 stycznia rozpoczął się Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej z okazji 225. rocznicy jej powstania. W tym dniu biskup tarnowski Wiktor Skworc zawierzył diecezję Świętej Bożej Rodzicielce Maryi.

Jubileusz będą przeżywać biskupi, kapłani, siostry zakonne, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Zaplanowano uroczystości dla wszystkich stanów Kościoła, różnych duszpasterstw, m.in. dla rodzin, dzieci, młodzieży, chorych, rolników i więźniów.

Będą też jubileuszowe koncerty, wystawy i publikacje.

Z okazji 225. rocznicy powstania diecezji będzie można zyskiwać odpusty zupełne. Taka możliwość będzie w dniach uroczystego rozpoczęcia i zakończenia jubileuszu diecezjalnego, we wszystkich kościołach diecezji tarnowskiej.

Ponadto odpusty będzie można zyskiwać odwiedzając wyznaczone świątynie i uczestnicząc w obchodach jubileuszowych, publicznie sprawowanych nabożeństwach, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny. Odpusty będzie można zyskiwać w bazylice katedralnej w Tarnowie, w bazylikach: w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie oraz w kościele parafialnym w Grybowie.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy nie mogą wyjść z domu, też mogą zyskiwać odpusty, po wyzbyciu się wszelkiego grzechu i z intencją wypełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy tylko będzie to możliwe, jeśli duchowo połączą się z uroczystościami jubileuszowymi albo pielgrzymkami.

Wymiar materialny jubileuszu wyrazi się poprzez włączenie się diecezji w dzieło budowy tarnowskiego hospicjum i poprzez inicjatywę odnowienia krzyża jubileuszowego na Górze św. Marcina, pamiątkowy kielich oraz inne, mniejsze symbole. Jubileusz ma być również czasem zatroszczenia się o krzyże i figury przydrożne.


Przygotowała Ewa Biedroń - DSI - Diecezjalny Serwis Informacyjny


List papieski z okazji jubileuszu diecezji


Papież Benedykt XVI napisał list apostolski z okazji 225. rocznicy powstania diecezji tarnowskiej. Podkreśla w nim, że diecezja charakteryzuje się żywą wiarą i zdrową pobożnością.

Papież nawiązał do słów swojego poprzednika Jana Pawła II, który nazwał diecezję tarnowską ziemią świętych i błogosławionych. Ojciec Święty podkreśla, że skarbu wiary i pobożności trzeba strzec dla następnych pokoleń.

Benedykt XVI wskazuje na liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, uczestnictwo wiernych w niedzielnych Mszach świętych, codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w parafiach. Jego zdaniem "podziwu godny jest udział dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej i parafialnej, ich aktywny udział w różnych grupach apostolskich i modlitewnych".

Ojciec Święty napisał też, że "chrześcijańskie rodziny są żyzną glebą, na której wzrastają powołania do służby Bożej". Przypomina, że od wielu lat diecezja cieszy się największą w Polsce liczbą powołań.

Ojciec Święty podkreśla też, że niezastąpioną rolę w życiu diecezji i poszczególnych parafii pełnią wierni świeccy, aktywnie uczestniczący w dziele ewangelizacji w ramach przynależności do ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Benedykt XVI pisząc, że jubileusz będzie czasem radości, łaski pojednania, nawróceń i pokuty, zachęca diecezjan, aby "darowany czas jubileuszu przeżyli pogłębiając więź z Bogiem i drugim człowiekiem w duchu miłości". Papież podkreśla w liście apostolskim, by w osiąganiu tego celu pomagała wspólna modlitwa w rodzinach i parafiach, słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie sakramentów świętych.

Papież zachęca też do dawania świadectwa i odpowiedzenia na apel Jana Pawła II "Nie lękajcie się być świętymi".


Przygotowała Ewa Biedroń - DSI - Diecezjalny Serwis Informacyjny

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A