SERDUSZKOWE ZAWODY PŁYWACKIE dla AMATORÓW
access_time 2010-12-29 13:11:47
Termin i miejsce zawodów
ZAWODY PŁYWACKIE są rozgrywane na obiekcie TOSiR Miejski Dom Sportu w Tarnowie –Mościcach przy ulicy Traugutta 5A w terminie 8 stycznia 2011 r.
2. Kierownictwo i organizacja zawodów
Organizatorem zawodów jest : TOSiR .
3. Zgłoszenie do zawodów
3.1. Zgłoszenie do zawodów przyjmuje organizator w dniu zawodów .
4. Uczestnictwo
4.1. W zawodach prawo startu mają:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rocznik 95 i młodsi start godzina 1215 zapisy do 1200
5.Program zawodów:
5.1. Zawody odbywają się:
Szkoły Podstawowe – 25m stylem dowolnym dla dziewcząt i chłopców z podziałem na grupy wiekowe ( roczniki poszczególnych klas ) .
Szkoły Gimnazjalne – 50 m dowolnym dla dziewcząt i chłopców z podziałem na grupy wiekowe ( roczniki poszczególnych klas ) .
5.2. W zawodach obowiązuje system biegów seriami na czas. Zwycięzcy są wyłaniani na podstawie najlepszych czasów.
6. Zabezpieczenie zawodów
6.1. Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na basenie.
7. Komisja Sędziowska
7.1. Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Pływackiego.
7.2. Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii organizatora zawodów z założeniem, że:
a) sędziami mierzącymi czasy mogą być osoby prowadzące zajęcia na basenie;
b) sędzią celowniczym może być osoba wyznaczona przez organizatora zawodów.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator.
8.2. Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje sędzia główny .
8.3. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są medale .
8.4. Obowiązuje strój (kąpielówki , strój kąpielowy , czepek )

Organizatorzy
Komentarze...