Nowy Zarząd Małopolskiej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami Tarnowa
access_time 2010-05-27 13:18:23
Przedwczoraj w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Zostały wybrane nowe władze. Prezesem został Wicemarszałek Woj. Małopolskiego Leszek Zegzda, natomiast wśród członków zarządu po raz kolejny Tarnów ma swojego reprezentanta – Marcina Pałacha, dyrektora miejskiej jednostki Tarnowskiego Centrum Informacji. Obecnie skład zarządu MOT liczy 15 członków.

Cały skład Zarządu MOT III kadencji 2010-2014:

1. Leszek Zegzda – Prezes (Wicemarszałek Woj. Małopolskiego)
2. Bożena Srebro – Wice Prezes (Dyrektor Biura Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Nowy Sącz)
3. Jan Bączek – Skarbnik (Prezes JAN - POL S.A. Kraków)
4. Jan Sienkiewicz (Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Sromowce)
5. Anna Jędrocha – Sekretarz (Wiceprzewodnicząca Krakowskiej Izby Turystyki, Kraków)
6. Mirosław Banach (Wicestarosta Tarnowski)
7. Krzysztof Kuczmański (Prezes PUHiT "Kraków" w Krakowie)
8. Marcin Pałach (miasto Tarnów, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji)
9. Janusz Kociołek (Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, i Sportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej)
10. Marcin Jagła (Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji w Nowym Targu)
11. Krzysztof Borkowski (WSTiE w Suche Beskidzkiej)

oraz przedstawiciele Województwa Małopolskiego:

12. Teresa Starmach (przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego)
13. Elżbieta Kantor (dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego)
14. Jan Wieczorkowski (wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotychczasowy prezes MOT) – Wice Prezes
15. Andrzej Gut-Mostowy (poseł na Sejm RP)

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Aleksander Giertler (prezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystyki).

Warto jeszcze dodać, iż podczas walnego zgromadzenia zmieniony został statut, który zwiększa do 5 liczbę członków zarządu MOT pochodzących z rekomendacji Zarządu od Woj. Małopolskiego. Ponadto podniesiono składkę członkowską, jaką płaci Województwo Małopolskie do ponad 1 mln zł.

Małopolska Organizacja Turystyczna, jako stowarzyszenie o charakterze non-profit powstałe w 2002 roku, realizuje zadania związane z rozwojem turystyki w Małopolsce. Liczy 114 członków – przedstawicieli województwa małopolskiego, powiatów, miast i gmin, biur podróży i hoteli, fundacji, stowarzyszeń, izb, związków, kopalni, wyższych szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz osoby fizyczne, w tym podmioty z Tarnowa: miasto Tarnów, Powiat Tarnowski, hotel „Tarnovia” oraz Klaster „Medycyna Polska”.


Info: Tarnowskie Centrum Informacji

Komentarze...