Szacowanie powodziowych strat w Tarnowie
access_time 2010-05-26 15:48:02
W Tarnowie trwa szacowanie powodziowych strat. Z wstępnych danych wynika, że będą one znacznie mniejsze niż w roku ubiegłym. Z wyjątkiem kilku obiektów, nie ma poważnego uszczerbku w mieniu komunalnym. Nie doszło także do znacznego zalania domów czy mieszkań, skończyło się głównie na miejscowych podtopieniach piwnic.

Jak informował Urząd Miasta, poważnych skutków powodzi udało się uniknąć głównie ze względu na działania remontowe i inwestycyjne wykonane w roku ubiegłym. Oprócz zaplanowanych na ten rok prac konserwacyjnych, planowane są prace, które w przyszłości mają wyeliminować zagrożenie. Mowa m.in. o budowie wału powodziowego na rzece Białej, na odcinku od ulicy Św. Katarzyny do mostu kolejowego. W tym zakresie, miasto zamierza wspomóc inwestora – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Ponadto, wspólnie z samorządem Skrzyszowa, planowane jest zorganizowanie wizji lokalnej na tym terenie i omówienie szczegółów technicznych przyszłego zbiornika retencyjnego. Aktualnie przeszkodą są przede wszystkim kwestie własnościowe, grunty te bowiem należą do prywatnych właścicieli. Koszty tej ostatniej inwestycji są ogromne. Jest jednak szansa na sfinansowanie jej przez Unię Europejską.

Tarnowscy specjaliści – psycholodzy są gotowi nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wytypował dwóch pracowników, którzy, zgodnie z wolą Wojewody Małopolskiego, obejmą terapią poszkodowanych w regionie.

W samym Tarnowie straty związane z ulewami poniosły głównie Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich i miejscowe szkoły.

Wyszczególnienie strat po powodzi i podtopieniach:

TZDM:

- uszkodzenia na kładkach dla pieszych na Potoku Wątok przy ulicach Pracy, Kossaka, Tuchowska,
- uszkodzenia nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- u szkodzenia nawierzchni żwirowych na drogach gminnych,
- zamulenia krat ściekowych,
- podmycia i zapadnięcia chodników.

Tarnowskie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 9:
- zniszczenie chodnika prowadzącego do szkoły,
- zapadnięcie płyt na placu rekreacyjnym,
- zamulenie i niedrożność kanałów ściekowych.

Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna:
- na ulicy Mościckiego przy przejściu zostały przerwane łańcuchy zabezpieczające,
- na dziedzińcu szkoły i przed szkołą zostały wymyte przez wodę większe fragmenty asfaltu.

Szkoła Podstawowa nr 18:
- nasiąknięcie gruntu wodą deszczową spowodowało wyrwanie drzewa, które przewracając się zniszczyło ogrodzenie szkolne,
- na placu rekreacyjnym i na chodniku zapadnięcie się płyt chodnikowych,
- sztuczna murawa boiska szkolnego pokryta jest dużymi czarnymi zaciekami.

Gimnazjum nr 7: zalanie części boiska sportowego

I Liceum Ogólnokształcące:
- zacieki na ścianach korytarza,
- uszkodzona pokrywy dachowa,
- zacieki na ścianie w przewiązce - przejściu na halę sportową,
- uszkodzenie parkietu na hali sportowej pod wpływem przeciekających szczelin.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1:
- zagrożenie katastrofą budowlaną, spowodowane zapadnięciem się instalacji kanalizacji burzowej od północnej strony budynku szkolnego i podmywaniem podłoża parkingu i chodnika przyszkolnego oraz bardzo prawdopodobnym podmywaniem ściany nośnej sali gimnastycznej i auli szkolnej.

Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych:
- szkoda na podwórzu szkolnym  przy studzienkach ściekowych - wyrwa (dziurę) głębokości ok 2m x 1,5m. Dziura zagraża bezpieczeństwu. Osłabiona nawierzchnia - możliwe zapadnięcie się terenu.

Bursa Międzyszkolna:
- wystąpienie zapadliska pod chodnikiem na terenie należącym do budynku placówki przy ul. Św. Anny 1.

Przedszkole nr 27:
Zalany ogród, zapadnięcie chodnika w dwóch miejscach, przecieki fundamentów do wewnątrz budynku.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...