Nagroda im. Tadeusza Tertila dla absolwentów małopolskich szkół wyższych
access_time 2010-05-26 15:33:34
Absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich małopolskich szkół wyższych, którzy mieszkają w Tarnowie lub w Powiecie Tarnowskim,mogą wziąć udział w konkursie o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim. Łączna kwota przeznaczona na nagrody to 8 000 zł brutto.

Przypadająca dwa lata temu 100 rocznica objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila – człowieka, który „zeuropeizował Tarnów”, symbolu „cudu” gospodarczego miasta i ziemi tarnowskiej początku XX wieku, stworzyła doskonałą okazję do ustanowienia roku 2007 w Tarnowie „Rokiem Tadeusza Tertila” oraz „Nagrody im. Tadeusza Tertila”, dla autorów prac licencjackich i magisterskich tematycznie związanych z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim. Pierwsza Edycja – w 2007 r. dotyczyła tylko tarnowskich uczelni. Od 2008 r. możliwość ubiegania się o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” mają absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich wszystkich małopolskich szkół wyższych, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w Powiecie Tarnowskim.

Nagroda ta przyznawana jest w dwóch kategoriach: „najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” i „najlepsza praca magisterska” z tym, że nagroda w kategorii „najlepsza praca magisterska” po raz pierwszy w 2010 r. będzie rozpatrywana w 2 dziedzinach: „humanistyczno-społecznej” i „techniczno-przyrodniczej”. Prace winny dotyczyć Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego. W regulaminie konkursu przewidziano uhonorowanie najlepszych prac nagrodą w formie pieniężnej. Pula nagród w obu kategoriach w tym roku wynosi aż 8 000 zł brutto. Zwycięzca w danej kategorii oprócz gratyfikacji finansowych otrzyma dyplom oraz statuetkę, które wręczone zostaną podczas uroczystej wspólnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października 2010 r. Nagrodzone prace będą również opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Szkoły wyższe mogą zgłaszać prace dyplomowe – jedną w kategorii „prac licencjackich lub inżynierskich i dwie w kategorii prac magisterskich – za zgodą absolwenta, do 15 września 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. 2 (parter).

Więcej informacji na temat „Nagrody im. Tadeusza Tertila” można uzyskać w Wydziale Edukacji UMT, tel. 14 68 82 459, e-mail: b.lach@umt.tarnow.pl


Pobierz regulamin przyznawania nagrody im. Tadeusza Tertila (PDF)


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...