Szkoła z sukcesem
access_time 2010-05-26 12:36:26
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie realizowany jest projekt "Twoja Inwestycja w Przyszłość".

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie to placówka ciesząca się zainteresowaniem uczniów chcących zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze. Zaangażowanie, a zarazem wysokie kwalifikacje pracujących w niej nauczycieli są gwarancją osiągania dobrych wyników nauczania. Szkoła realizuje projekt „Twoja Inwestycja w Przyszłość”. W ramach tego projektu odbywają się następujące działania: teatralne spotkania edukacyjne, doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze: z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia pozalekcyjne z geografii.

Szkoła poszczycić się może wieloma osiągnięciami m.in. sukcesem ucznia kl. II LO Andrzeja Ścibiora , który wziął udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem: „Europa to My” - wygrywając wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, połączony z wizytą w Komisji Europejskiej oraz zwiedzaniem miasta. Szkoła uzyskuje wysokie lokaty w corocznych konkursach udzielania pierwszej pomocy medycznej i turnieju motoryzacyjnym. Placówka uzyskała wyróżnienie w I edycji akcji „Drugie Życie”. Równocześnie szkoła organizuje pokazy ratowania ofiar wypadków drogowych przygotowane przez uczniów klasy pożarniczo – ratowniczej. Corocznie w szkole organizowany jest Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej dla uczniów gimnazjów. W roku bieżącym Starosta Tarnowski przekazał szkole dla celów szkoleniowych specjalny samochód pożarniczy.

W szczególności szkoła proponuje :

· rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
· profesjonalną opiekę pedagoga szkolnego,
· zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
· zajęcia wychowania fizycznego w pełnowymiarowej hali sportowej,
· możliwość rozwijania zainteresowań i przygotowanie do konkursów w ramach kół przedmiotowych i indywidualnych konsultacji,
· zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne,
· działalność w Samorządzie Uczniowskim, Kole Strzeleckim, Klubie Honorowych Dawców Krwi, Klubie Miłośników Kultury i Regionu,
· wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo- turystyczne,
· edukację kulturalną – wyjazdy do muzeów, kina, teatru, galerii,
· wolontariat,
· przyjazną i miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane ofertą naszej szkoły zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na plakacie oraz na stronie www.zsoiz_skrzyszow.okay.pl


Info: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie

Komentarze...