Wiosenne porządki na miejskich zieleńcach
access_time 2010-03-16 17:31:48
Sporo się będzie działo na terenach zielonych w Tarnowie – zapowiada Urząd Miasta. Miasto się zmienia i estetycznie zdecydowanie pięknieje. Tegoroczne, wiosenne prace, także będą temu sprzyjać.

Lista prac, które będą wykonywane w pierwszej kolejności:

1. Remont ławek parkowych i zieleńcowych:
- wykonanie inwentaryzacji uszkodzonych ławek,
- wymiana zniszczonych dranek w ławkach.
Na terenie Miasta Tarnowa znajduje się 578 szt. ławek.

2. Remont koszy ulicznych i parkowych następuje w zależności od potrzeb.
Remonty przeprowadzają użytkownicy terenów, na których znajdują się kosze.
Na terenie Miasta Tarnowa znajduje się ok. 800 szt. koszy.

3. Sadzenie kwiatów jednorocznych.
W roku zostanie zakupionych ok. 30000 szt. kwiatów jednorocznych. Zostaną one wysadzone przede wszystkim w centrum Miasta w 27 miejscach. Sadzenie oraz systematyczną opiekę nasadzeń realizować będą firmy utrzymujące zieleń. Wysadzenie kwiatów nastąpi po 15 maja 2010 r. z wyjątkiem obsadzenia Pomnika Nieznanego Żołnierza, który zostanie obsadzony około 30 kwietnia br.

4. Zadania inwestycyjne.
W roku 2010 zostaną wykonane nowe układy zieleni na skwerach: A. i J. Piszów przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej, ks. J. Popiełuszki, zieleńcu przy ul. Bóżnic oraz przy Pomniku Ofiar Stalinizmu. Zakres prac, zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, obejmuje: wykonanie oświetlenia, posadowienie ławek i koszy, wykonanie trawników oraz wysadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Na skwerze ks. J. Popiełuszki zostanie wykonana nowa fontanna.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A