Sześćdziesiąt milionów złotych na kanalizację w Gminie Żabno
access_time 2010-02-25 13:20:35
Sześćdziesiąt milionów złotych dofinansowania dla Gminy Żabno na kanalizację Bobrownik Wielkich, Ilkowic, Łęgu Tarnowskiego, Żabna i strefy przemysłowej w Niedomicach. Takie pisemne zapewnienie odebrał wczoraj burmistrz Żabna Stanisław Kusior w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Największa dotacja jaką Gmina Żabno ma szansę otrzymać w swojej historii stanowi 150% jej budżetu rocznego i wydaje się być już przesądzona. Gmina do spełnienia ostatecznych warunków Ministerstwa Środowiska ma 60 dni licząc od 9 lutego 2010 r. Po tym okresie zostanie podpisana umowa i prace nad budową kanalizacji będzie można zaczynać. Burmistrz Żabna Stanisław Kusior odebrał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Żabno, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I- gospodarka wodno- ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”.

Przekazania dokumentów dokonał prezes WFOŚ w Krakowie Krzysztof Bolek na specjalnym spotkaniu w siedzibie WFOŚ w Krakowie. Suma dofinansowania została ustalona w odniesieniu do potrzeby inwestycyjnej, którą wyceniono na 71 247 620,00 PLN. Maksymalną kwotę określono w wysokości 60 560 477,00 PLN i stanowi ona 85 % kosztów realizacji zadania. Ostateczny budżet dofinansowania z Funduszu Spójności ustalony zostanie w umowie, która zostanie podpisana 12 kwietnia 2010 r. Do tego czasu Gmina Żabno ma wypełnić zalecenia Ministerstwa Środowiska. Prace nad wytycznymi są już w toku realizacji.

- Cieszę się bardzo, że już jesteśmy o krok od finału naszych starań o pozyskanie tych funduszy - mówi burmistrz Kusior –Trzy lata naszych prac okazały się owocne i pokazały znowu, że warto wstrzymać się z finansowaniem niektórych inwestycji całkowicie z budżetu gminy, chociaż często spotykałem się z przeciwnym zdaniem i niedowierzaniem o możliwości pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej na kanalizację. Kwota jaką udało nam się pozyskać, pozwoli dokonać skoku cywilizacyjnego w rozwoju naszej gminy. Wiem, że inwestycja przyniesie dużo korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców i środowiska naturalnego. Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia wymagać będzie zrozumienia i pomocy ze strony zainteresowanych- dodaje burmistrz.

To nie koniec dużych inwestycji w gminie. W tym roku rusza rewitalizacja rynku w Żabnie, która została dofinansowana kwotą ponad 4,5 mln złotych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przesądzona została budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach z Funduszy Norweskich, gdzie dofinansowanie sięga ponad miliona osiemdziesięciu tysięcy euro. Ponadto gmina czeka na rozstrzygnięcie kilku innych projektów, które także będą wspierać jej rozwój. Na pozytywną ocenę czekają wnioski o dofinansowanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Żabnie, budowy centrum Kulturalno- Oświatowo- Sportowego w Łęgu Tarnowskim, czy też modernizację stacji uzdatniania wody w Gorzycach.


Info: Gmina Żabno

Komentarze...