Po ataku zimy – odwilż
access_time 2010-02-23 15:19:16
Sytuacja pogodowa w ostatnich dniach zmienia się bardzo dynamicznie. Gwałtowne opady na początku ubiegłego tygodnia i trwające obecnie duże ocieplenie, mogą skutkować znacznym wzrostem poziomu wód w rzekach i strumieniach oraz doprowadzić do lokalnych podtopień.

Jak informuje szef wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Tarnowa Jerzy Pielka, na dzień dzisiejszy sytuacja w Tarnowie jest dobra, choć z tendencją do pogorszenia. Zapowiadany duży skok temperatury i zalegające zwały śniegu doprowadzić mogą do powstawania rozlewisk.

W związku z postępującym ociepleniem i przewidywanym w kolejnych dniach znacznym wzrostem temperatur, może dojść do szybkiego topnienia śniegu zalegającego na dachach domów i na ulicach (placach) miasta Tarnowa. Może to skutkować gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach i potokach na terenie miasta oraz możliwymi podtopieniami zwłaszcza w rejonach nadrzecznych i terenie nisko położonym w różnych punktach miasta Tarnowa. Aby uniknąć tego typu zdarzeń należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie właściwej drożności rowów melioracyjnych oraz udrożnienie kratek ściekowych zapewniających płynne zbieranie wody do kanalizacji ściekowej lub burzowej– mówi Dyrektor WZKiOL Jerzy Pielka.

Urząd Miasta przygotował Plan Operacyjny Zarządzania Kryzysowego dotyczący zagrożenia, wszystkie służby są przygotowane do działań i dysponują odpowiednim sprzętem.

Odwilż w mieście to nie tylko wzrost zagrożenia powodziowego. Tarnowskie ulice bardzo ucierpiały w wskutek ataku zimy. Jezdnie są dziurawe, a zamarzająca nocą woda rozsadza asfalt, przyczyniając się do powstawania kolejnych ubytków nawierzchni. Przewiduje się, iż również pod tym względem sytuacja w najbliższych dniach w Tarnowie może się pogorszyć. Uzupełnianie ubytków nawierzchni trwa na bieżąco, jednak zakrojone na szerszą skalę remonty dróg możliwe będą dopiero wiosną. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich uruchomił całodobowe numery telefonów, pod które zgłaszać można miejsca wymagające pilnej interwencji. W dni robocze od godziny 7.00 do godz. 15.00 to numery stacjonarne 6210425 oraz 6219105 wew.25 . W dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 oraz w soboty, w niedziele i w święta telefon komórkowy – 504044047.

Gwałtowne ocieplenie i uwolnienie zalegającej wody to realne zagrożenie. Apelujemy o czujność i ostrożność. Zachęcamy również do informowania odpowiednich służb o wszelkich zaistniałych zagrożeniach.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...