Gala tarnowskiego sportu w Mościcach
access_time 2010-04-28 14:16:38
Już dziś duża, sportowa impreza. O godzinie 17.00 w Dworze Modrzewiowym Hotelu Cristal Park odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Przy tej okazji oficjalnie wręczone zostaną również stypendia sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Ponadto, Prezydent Miasta Tarnowa podziękuje osobom i organizacjom, które współpracują z Gminą Miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Wręczone zostaną również listy gratulacyjne i upominki legendom tarnowskiego sportu oraz certyfikaty organizacjom pozarządowym, które w roku 2010 otrzymały dotacje z budżetu miasta Tarnowa.

Warto dodać, że na nagrody z budżetu miasta, przeznaczono w tym roku 40 tysięcy złotych, na stypendia zaś - 100 tysięcy. Stypendia sportowe przyznawane są od 2007 roku. Suma nakładów na te gratyfikacje, w latach 2006 – 2010, wynosi ponad 730 tysięcy złotych.

Sport jest dla władz miasta bardzo ważną dziedziną. W ostatnich latach (2006-2010) nastąpiło znaczne zwiększenie środków na dotacje, z 400 tysięcy złotych, do miliona czterystu tysięcy – łącznie z dotacjami na wsparcie sportu kwalifikowanego. Zmieniła się znacznie także baza sportowa.

Do najważniejszych osiągnięć w tym zakresie należą:

1) oddanie do użytku dwóch kompleksów Orlik 2012 (IV LO i SP Nr 5), i rozpoczęcie starań w zakresie budowy trzeciego (Os. Zielone),
2) rozpoczęcie budowy Parku Wodnego oraz przygotowanie do budowy Amfiteatru i Hali Sportowej,
3) budowa boiska przy ZSS w ramach Programu „Blisko boisko”,
4) budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 14 i SP Nr 15,
5) remont wnętrza hali sportowej przy ZSLiZ Nr 1,
6) podjęcie działań zmierzających do nabycia majątku ZKS Unia Tarnów i modernizacji obiektów sportowych – w pierwszej kolejności dzierżawa przez TOSiR Domu Sportu, remont i uruchomienie pływalni krytej,
7) rozpoczęcie modernizacji Stadionu Miejskiego,
8) modernizacja pływalni letniej na Górze św. Marcina,
9) zakup i montaż tablicy świetlnej na Stadionie Miejskim,
10) przejęcie i modernizacja nieruchomości sportowych przy ul. Piłsudskiego 32,
11) Wstępne wytypowanie miasta Tarnowa przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do Programu „Orlik lekkoatletyczny”.

Miasto organizuje lub współorganizuje imprezy o randze ponadlokalnej, w tym m.in. Galę Boksu Zawodowego, dwie imprezy rocznie kolarstwa szosowego, Bike Maraton, Finał Mistrzostw Polski w Futsalu U18, Puchar Świata Seniorów we wspinacze sportowej, Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów na żużlu oraz Indywidualne Mistrzostwa Europy Seniorów na żużlu, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2009 – pięciobój i piłka nożna.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A