Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" w tarnowskich szkołach
access_time 2010-04-27 13:39:35
Już po raz trzeci tarnowski samorząd włączył się w ogólnopolską kampanię ”Zachowaj trzeźwy umysł”. Do tegorocznej jubileuszowej akcji zgłosiło swój udział 6 tarnowskich szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7, Zespół Szkół Sportowych oraz Dom Dziecka Nr 2 w Tarnowie.
Akcja wystartowała 1 kwietnia i zakończy się jesienią. Ostatnim zadaniem tegorocznej kampanii będzie konkurs filmowy dla klas i świetlic. „ZTU" 2010 wspiera Maja Włoszczowska, znakomita polska kolarka górska, która w jednym z wywiadów mówi, że trzeźwy umysł to świadomość tego co robimy i samokontrola.

W tym roku motywem przewodnim wszystkich działań jest dbałość o kondycję psychiczną, czyli o dobrze funkcjonujący mózg-gdyż delikatna substancja młodego mózgu jest szczególnie wrażliwa na działanie toksyn, w tym alkoholu i narkotyków. Każda ze szkół która zgłosiła się do „ZTU", otrzymała pakiet specjalnie przygotowanych materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. Dla dzieci ze szkół podstawowych pomoce edukacyjne oznaczono logiem „Więcej rozumiem, bo główka pracuje", dla młodzieży gimnazjalnej zaś hasłem „Mogę więcej, bo rozum nie śpi". W pakiecie są m.in. ulotki edukacyjne, gadżety (nalepki, balony), plakaty, informacje o konkursach, scenariusze lekcji i przewodniki.

Oprócz tego każda ze szkół została zaopatrzona w ulotki dla dorosłych odbiorców: dla kierowców (o paradoksie złudzenia o wytrzeźwieniu), dla rodziców (o problemie dopalaczy), dla sprzedawców alkoholu. Pakiet zawiera ponadto plakat „Trzeźwi dla trojga", który porusza temat abstynencji w czasie ciąży. Każdy samorząd - po zakończeniu kampanii - otrzyma specjalny, jubileuszowy certyfikat.

Jubileuszowa akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to także dodatkowe działania, jak jesienna konferencja dla koordynatorów czy e-szkolenie dla nauczycieli. Każdego roku kampanię popierają ważne instytucje. W tym roku są to: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz komendant Główny Policji.

Prowadzone działania profilaktyczno-edukacyjne koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2010 rok.

Za realizację akcji w placówkach oświatowych na terenie miasta Tarnowa odpowiedzialni są wyznaczeni szkolni koordynatorzy.

Więcej informacji na stronie www.trzeźwyumysł.pl


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A