5 lat „Ich lepsze jutro”
access_time 2010-01-27 12:37:00
Pięciolecie działalności świętowało tarnowskie Stowarzyszenie „Ich lepsze jutro”. Uroczystość odbyła się w auli Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Z jasełkami wystąpili podopieczni Stowarzyszenia, a z recitalem – duet „Con afetto”. Darczyńcy Stowarzyszenia otrzymali odlane po raz pierwszy statuetki „Lepsze jutro”. Nie zabrakło urodzinowego tortu i życzeń wielu lat działalności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Obecny na uroczystości Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała życzył Stowarzyszeniu kolejnych lat rozwoju oraz sił i środków na niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W liście na jubileusz wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela podziękował Stowarzyszeniu za dotychczasową współpracę, a z okazji obchodzonego uroczystości życzył, aby „głos Stowarzyszenia Ich lepsze jutro stawał się jeszcze bardziej znaczący dla dobra wszystkich Małopolan”.

W czasie uroczystości kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Zofia Kozioł wręczyła Stowarzyszeniu czek na 2 tys. zł. Pieniądze pochodzą z aukcji zorganizowanej podczas spotkania noworocznego pracowników MSWE. Darowizna w całości zostanie przeznaczona na uruchomienie po wakacjach Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji dla dzieci przy ul. Pułaskiego 91 w Tarnowie.

- Największy sukces po pięciu latach to otwarcie i utrzymanie na rynku dwóch placówek – Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla 40 dorosłych osób z niepełną sprawnością intelektualną i ruchową oraz Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej dla 50 dzieci – mówi prezes Stowarzyszenia Krzysztof Drwal. Po pomoc przychodzą głównie mieszkańcy Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego. Pomoc otrzymują bezpłatnie. Placówki finansuje: PFRON, Gmina Miasta Tarnowa, prywatni sponsorzy i fundacje. - Nie bez znaczenia jest też wsparcie podatników, którzy przekazują Stowarzyszeniu 1 proc. swojego podatku – dodaje Krzysztof Drwal.

Za kilka miesięcy przy ul. Pułaskiego 91 w Tarnowie rozpocznie działalność Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci. - Jest to możliwe dzięki dobremu klimatowi jaki panuje w mieście. Tutaj podziękowania kieruję do władz Tarnowa, do Pana Prezydenta, który wyraził zgodę na wynajem lokalu na preferencyjnych warunkach, do Pani Prezydent Doroty Skrzyniarz, do Pana Skarbnika Sławomira Kolasińskiego i wielkie dzięki na ręce Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków w osobie Pani Prezes Danuty Sowały – dodaje Krzysztof Drwal. Dzieci znajdą tam fachową pomoc rehabilitanta, logopedy, psychologa i najlepszych tarnowskich terapeutów realizujących pierwszy w Tarnowie profesjonalny autorski projekt z wykorzystaniem psów.

Działalność Stowarzyszenia może wesprzeć każdy płacący podatki. Rozliczając się z urzędem skarbowym wystarczy wpisać w zeznaniu nazwę Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” i numer KRS 00 00 237 677. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, ale nie może ona przekraczać 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Info i zdjęcia: Ich Lepsze Jutro

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A