Rusza konkurs „Kanon Architektury” czyli porządkujemy miejskie przestrzenie
access_time 2009-12-30 09:19:03
Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza I edycję konkursu pod nazwą „Kanon Architektury”. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie Miasta Tarnowa oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta Tarnowa. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „najładniejsza elewacja lub iluminacja” oraz „najładniejsza reklama”.

Do udziału w konkursie zapraszamy właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, którzy w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. wykonali remont elewacji, iluminację lub montaż nowej reklamy. Zgłoszenia do konkursu należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie w terminie do 31 stycznia 2010 r.

Wysokość i rodzaj nagród w zależności od kategorii jest następująca:

1)najładniejsza elewacja lub iluminacja budynku, którego właścicielem jest osoba fizyczna :
- I nagroda – 10. 000 zł
- II nagroda – 6. 000 zł
- III nagroda – 4.000 zł

2)najładniejsza elewacja lub iluminacja budynku, którego właścicielem jest osoba prawna - trzy wyróżnienia honorowe w formie dyplomów,

3)najładniejsza reklama - trzy wyróżnienia po 1. 000 zł każde.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...