Trwa szacowanie powodziowych strat, komisje lokalne pracują pełną parą
access_time 2009-06-29 11:29:27
Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała otrzymał od Wojewody Małopolskiego deklarację udzielenia pomocy publicznej.

Jest szansa na uzyskanie dofinansowania na usuwanie strat w infrastrukturze komunalnej zgodnie z „Zasadami i procedurami ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych”.

Wcześniej trzeba dokładnie oszacować wysokość szkód. W związku z tym, dane w terenie, zbiera specjalny zespół powołany przez Prezydenta Tarnowa. Polecenie Wojewody zostało potraktowane jako pilne.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A