Kurs Drużynowych „Parasol” zakończony
access_time 2009-06-26 16:28:32
Uroczystym kominkiem zakończył się Kurs Drużynowych „Parasol” organizowany przez Hufiec Tarnów Związku Harcerstwa Polskiego im. gen. Józefa Bema. - Ukończony Kurs Drużynowych jest wymogiem formalnym w ZHP, aby móc prowadzić gromadę zuchową lub drużynę harcerską – mówi komendant hufca, harcmistrz Maksym Pękosz – Kurs ukończyło w obecnej edycji 10 harcerek i harcerzy.

Kurs trwał 6 miesięcy i obejmował zajęcia z zakresu m.in. metodyki wychowawczej zuchów, harcerzy i wędrowników; bezpiecznej organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji pracy gromad zuchowych i drużyn harcerskich.

W tym okresie odbywały się zarówno zajęcia stacjonarne jak i wyjazdowe m. in. w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Żabnie i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach – mówi harcmistrz Pękosz – dzięki temu zajęcia były z jednej strony bardziej atrakcyjne, z drugiej zaś dały możliwość przećwiczenia niektórych elementów kursu w praktyce.

Realizacja kursu drużynowych jest jednym z elementów wspierających rozwój tarnowskiego hufca ZHP, który jest jednym z prężniej działających w Małopolsce. Pozyskanie wykwalifikowanych kandydatów na drużynowych jest szansą na powstanie drużyn harcerskich, w nowych środowiskach.

Pokłosiem Kursu jest założenie drużyny przez pierwszą absolwentkę kursu, druhnę Marię Augustyn, która założyła drużynę harcerską przy Niepublicznej Szkołę Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Przybysławicach – mówi komendant, harcmistrz Maksym Pękosz – z rozmów z absolwentami wiem, że powstaną kolejne drużyny harcerskie i wędrownicze.

Mówi komendant, harcmistrz Maksym Pękosz:
lub ->POBIERZ


Tarnowski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w roku harcerskim 2009/2010 planuje podjęcie kolejnych inicjatyw mających na celu systematyczne i kompleksowe dokształcanie kadry harcerskiej.

- Mamy nadzieję, że dzięki tego rodzaju kursom i warsztatom, przyciągniemy do harcerstwa również osoby dorosłe, które chcą podjąć działalność wychowawczą wśród młodzieży, ale które dotychczas nie miały związku z harcerstwem – podsumowuje harcmistrz Maksym Pękosz.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, działającą w Polsce od blisko stu lat, skupiającą 125 tys. zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema

Komentarze...