Sprzątanie Wątoku
access_time 2009-04-16 13:36:04
W piątek 17 kwietnia odbędzie się „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. Wezmą w nim udział uczniowie, samorządowcy, wędkarze oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach.

- Zamierzamy oczyścić tereny wzdłuż całego Wątoku w Tarnowie, okolice zbiornika wodnego Kantoria i zaśmiecone miejsca nad Białą. Do sprzątania zaprosiliśmy też samorządowców oraz młodzież z gminy Skrzyszów, przez którą przepływa Wątok w górnym biegu, zbierając różne zanieczyszczenia i przenosząc je do naszego miasta. Takie kompleksowe oczyszczanie może przynieść efekty – mówi Marek Kaczanowski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

„Wiosenne sprzątanie Wątoku” odbywa się po raz dziewiąty. Podczas ubiegłorocznej akcji zebrano przeszło 5 ton odpadów. Wyselekcjonowano z nich 15 worków surowców wtórnych, przeznaczonych do powtórnego wykorzystania oraz 320 kg odpadów biodegradowalnych, które przetworzono na kompost.

Wątok mają sprzątać m.in. tarnowscy uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 15, Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 4, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A