Czytelny mammograf
access_time 2008-10-16 10:53:37
110 na 317 kontrolowanych pracowni mammograficznych nie przeszło tzw. audytu klinicznego. Najlepiej badania w ramach krajowego Programu Profilaktyki Raka Piersi wypadają na Podlasiu, najgorzej na Pomorzu. Małopolska plasuje się pośrodku stawki. Inspektorzy NFZetu mieli najwięcej zastrzeżeń do jakości zdjęć z badań. Większość z nich była nieczytelna, co mogła być przyczyną niewłaściwej diagnozy podejmowanej przez lekarzy.

Badania urządzeń mammograficznych przeprowadzone przez inspektorów Narodowego Funduszu Zdrowia objęły zasięgiem wyłącznie te placówki, które pozostają na utrzymaniu NFZ-tu. Pozostałe ośrodki realizujące program przesiewowy pozostały poza zasięgiem kontroli.

Nie oznacza to, że świadczone przez nie usługi są na niższym poziomie.

Dbamy o to, by urządzenia, którymi dysponujemy były zawsze sprawne technicznie - tłumaczy Adam Szewczyk, dyrektor Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie - Nasz personel jest doskonale przygotowany do swojej pracy. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek wykonano u nas badania nieprawidłowo.

Dyrektor zaznacza, że wszystkie urządzenia przechodzą regularne serwisy techniczne. Dysponują także ważnymi certyfikatami używalności.

Mościckie Centrum Medyczne zakończyło właśnie realizację programu "Wczesnej profilaktyki raka piersi" finansowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. Przebadanych zostało ponad 1000 kobiet.

Komentarze...