Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września
access_time 2008-08-28 10:02:39
Od dnia 1 września 2008 r. zostaje przywrócona obsługa kursów, które na części linii komunikacyjnych są zawieszane na okres wakacji. Dodatkowo uruchomione zostają dwie nowe linie komunikacyjne 7 i 12, zlikwidowana zostaje linia 24bis oraz ulegają zmianie rozkłady jazdy linii 0a, 2, 9, 19, 36, 38 i 41.

Nowe linie komunikacyjne 7 i 12

Od dnia 1 września 2008 r. rozpoczyna się obsługa dwóch nowych linii komunikacyjnych. Linia 7 będzie kursować tylko w dni robocze na trasie Os.Jasna II – Os.Legionów – ul.Krakowska ze średnią częstotliwością co około 30 minut. Linia nr 12 będzie kursować na trasie Al.Jana Pawła II – Słoneczna – Krakowska – Os.Kolejowe, kursy od Al.Jana Pawła II do ul.Krakowskiej będą uzupełnieniem kursów wykonywanych na trasie linii nr 2.

Likwidacja linii 24bis

Likwidacja linii 24bis nie oznacza likwidacji kursów wykonywanych na KAPRO. Wszystkie kursy wykonywane na KAPRO zostają utrzymane, natomiast od dnia 1 września b.r. będą one ujęte w rozkładach jazdy linii 0a, 9, 36 i 38 a więc w rozkładach jazdy tych linii, które kursuja na KAPRO.

Zmiany w rozkładach jazdy linii 0a, 36 i 38

Zmiany w rozkładach jazdy tych linii wynikają z likwidacji linii 24bis. Efektem tych zmian jest pojawienie się w trasie linii przystanków na odcinku Mościce – KAPRO oraz odjazdów z tych przystanków.

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 9

W nowym rozkładzie jazdy na dni robocze została przywrócona częstotliwość kursów, jaka obowiązywała przed wakacjami oraz podobnie jak w przypadku linii 0a, 36 i 38 na trasie linii ujęte są przystanki występujące na odcinku Mościce - KAPRO. Dodatkowo w dni świąteczne 5 kursów będzie wykonywane z przejazdem przez ulicę Zbylitowską i Chemiczną. Te 5 kursów zostało zmodyfikowane na wniosek pasażerów i ma umożliwiać dogodny dojazd na nabożeństwa w kościele w Mościcach.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 2 i 19

W rozkładzie jazdy linii 2, na wniosek pasażerów przyspieszono odjazd z Os.Legionów z godz. 22:20 na 22:10. Dodatkowo z Zakładów Mechanicznych ulega zmianie odjazd z 6:55 na 6:50. W rozkładzie jazdy linii 19 w trzech kursach dokonano przesunięć odjazdów o 5 minut.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 41

W rozkładzie jazdy linii 41 nie nastąpiły zmiany w czasach odjazdów z poszczególnych przystanków, modyfikacja rozkładu polega na wytypowaniu częściowo innych kursów do zawieszania w okresie wakacji.


Info: ZKM Tarnów / www.zkm.tarnow.pl

Komentarze...