Jubileusz „Nowin”
access_time 2009-02-03 14:10:22
W poniedziałek, 26 stycznia uroczystym spotkaniem w salach Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” zainaugurowano piętnasty jubileuszowy rok istnienia czasopisma samorządu Gminy Tarnów „Nowiny Tarnowskiej Gminy”.

Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do okolicznościowej akademii. Choć podczas jego trwania nie zabrakło elementów i wystąpień oficjalnych, to jednak każdy z uczestników mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Do chwili refleksji dotyczącej funkcjonowania mediów w społeczności lokalnej zachęcili w swoich referatach – inspirowanych zarówno teorią, jak i dziennikarskim doświadczeniem – prelegenci: red. Jerzy Kosiba z Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego „TEMI”, red. Marek Kołdras z Radia ESKA Tarnów oraz red. Piotr Dziża z portalu intarnet.pl. Jerzy Kosiba zwrócił uwagę na rolę prasy lokalnej w środowiskach „małych ojczyzn”, Marek Kołdras wygłosił referat na temat „Lokalne radio i jego rola w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”, zaś Piotr Dziża mówił o nowych możliwościach, szansach i wyzwaniach, jakie dają lokalne portale informacyjne.

Po prelekcjach tarnowskich dziennikarzy miała miejsce prezentacja ukazująca piętnastoletnią historię istnienia czasopisma samorządu Gminy Tarnów, której dokonali wydawca, kierownik Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów Anita Minor i redaktor naczelny „Nowin Tarnowskiej Gminy” Piotr Pawlina. Zaś do wypowiedzi tarnowskich dziennikarzy nawiązywali w swoich wystąpieniach obecni na spotkaniu posłowie posłowie Józef Rojek i Edward Czesak.

Kolejnym punktem spotkania był koncert duetu Cezary Chmiel – Marek Stryszowski, zaś bezpośrednio po nim organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na wernisaż wystawy dokumentującej minione piętnaście lat, podczas którego przy lampce szampana i skromnym poczęstunku była możliwość dalszych dyskusji i kuluarowych spotkań.

W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział między innymi, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Tarnów, dziennikarze lokalnych mediów, dawni i obecni redaktorzy i współpracownicy czasopisma.

Pierwszy numer „Nowin Tarnowskiej Gminy” ujrzał światło dzienne w styczniu 1994 roku. Dotychczas ukazało się 103 numery. W ciągu tych piętnastu lat kilkakrotnie zmieniała się szata graficzna oraz częstotliwość wydawania pisma. Obecnie czasopismo wydawane jest jako kwartalnik, w pełnym kolorze, ma objętość szesnastu stron formatu A4. W nakładzie sześciu tysięcy egzemplarzy dociera bezpłatnie do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy.


Info: Gmina Tarnów

Komentarze...