Tarnowskie Forum Kultury - 11-14 czerwca 2008
access_time 2008-06-06 12:15:28
Forum rozpoczyna się 11 czerwca br. o godz.13 w Tarnowskim Teatrze Salonem Tarnowskiego Forum Kultury podczas którego odbędzie się promocja książki prof. Kazimierza Brauna „Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane” wydanej w listopadzie 2007 r. przez Tarnowską Fundację Kultury , która współpracując z Panią Dyrektor Grażyną Nowak z Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, uzyskała na tę publikację dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gośćmi Salonu Tarnowskiego Forum Kultury będą: Kazimierz Braun - pisarz, reżyser teatralny, Juliusz Braun – polityk, dziennikarz, pisarz, Grażyna Nowak – p.o. dyrektor Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Teresa Budzisz Krzyżanowska - aktorka teatralna i filmowa.

12 czerwca o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie rozpocznie się DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU I „Kultura w Tarnowie. Bilans dokonań, bariery, szanse rozwoju do 2020 r.” Stanisław Lis, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG z Instytutu Współpracy z Zagranicą Tarnowskiej Fundacji Kultury zaprezentuje raport „Kultura w Tarnowie. Bilans dokonań, bariery, szanse rozwoju do 2020 r. , a do dyskusji okrągłego stołu wprowadzi Zbigniew Święch, historyk, publicysta, pisarz. Przewidziane są wystąpienia Gości Okrągłego Stołu: Adama Bartosza, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Henryka Błażeja i Teresy Kaban-Błażej, muzyków, Barbary Brożek – Czekańskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w Tarnowie, Jacka Janickiego – artysty malarza, ks. Władysława Pachoty – dyrygenta Tarnowskiego Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”, Grażyny Nowak, p.o. dyrektora Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, Mariusza Szafarza, aktora, Marii Kanior, zastępcy przewodniczącego Rady Kultury w Tarnowie, Agnieszki Kawy, dyrektora Mościckiego Centrum Kultury, Janiny Kani, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Janusza Kopczyńskiego – przedsiębiorcy, właściciela Galerii Sztuki „Hortar”, Marka Niedojadało- artysty-malarza, Marcina Sobczyka, dyrektora Wydziału Kultury w Tarnowie.

Wieczorem, o godz. 18.00 uczestnicy Forum obejrzą w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego spektakl „Mleczarnia” w reż. Jacka Rykały, zorganizowany przez Tarnowski Teatr i Firmę „Hortar”.

Natomiast o godz. 19.30 w Galerii Sztuki „Hortar” w Tarnowie przy ul. Legionów 32 wystawę prac Jacka Rykały, malarza, poety, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Trzeci dzień Tarnowskiego Forum Kultury (13 czerwca) rozpocznie się konferencją metodyczną w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie (ul. Jagiełły 16) nt. „Organizacji i finansowania działalności kulturalnej w gminach”. (Przykłady strategii działania instytucji kultury, Kodeks dobrych praktyk w zakresie finansowania kultury, Multimedia i standardy nowoczesności w kulturze lokalnej, Partnerstwo Publiczno Prywatne w kulturze, Wyzwania i szanse dla kultury lokalnej do 2020 r.)
Konferencję metodyczną prowadzić będą Lucyna Krupa, prezes zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury oraz Stanisław Lis, przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury.

„Organizację i finansowanie kultury w aspekcie Strategii Lizbońskiej, Strategii Rozwoju Kraju, strategii wojewódzkich i gminnych do 2020 roku” przedstawią: Stanisław Lis (aspekt europejski), dr.hab. Cyprian Mielczarski z Uniwersytetu Warszawskiego (aspekt ogólnopolski), Kazimierz Dudzik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Zakliczynie.

Z kolei „Organizację i finansowanie kultury lokalnej w gminach. Strategie działania i kodeks dobrych praktyk w zakresie finansowania kultury” zaprezentują w wielogłosie: Stanisław Początek, burmistrz gminy Dąbrowa Tarnowska, Marian Zalewski, wójt gminy Szczurowa, Jan Sipior, wójt gminy Szczucin, Antoni Malczak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Maria Jaglarz, dyrektor Muzeum Niepołomickiego, Janusz Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuchowie, Leszek Marszałek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Wanda Chlastawa, dyrektor Domu Malarek w Zalipiu, Małgorzata Cuber, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, Franciszek Rzeszutek, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Marta Warias, dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

„Ustawę o działalności kulturalnej: organizację, finansowanie działalności , majątek, zatrudnienie i wynagradzanie pracowników samorządowych instytucji kultury” zaprezentuje Lucyna Krupa, prezes zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG. Będzie też mówić na temat „Finansowania projektów merytorycznych w dziedzinie kultury z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym: Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 2013”. Z kolei Stanisław Bańburski z Muzeum Okręgowego w Tarnowie przedstawi „Kulturę lokalną na szlakach kupieckich w Małopolsce: tradycję, a dzisiejszy potencjał rozwojowy dla kultury.”

Wilhelm Rzechonek omówi Partnerstwo Publiczno Prywatne i konsorcja w działalności instytucji kultury, natomiast Stanisław LIS zaprezentuje „Finansowanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie kultury z funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 2013 r.”. Wieczorem, w Wiejskim Domu Kultury w Otfinowie dla uczestników Tarnowskiego Forum Kultury odbędzie się prezentacja gospodarczo – kulturalna gminy Żabno.

Ostatni dzień Tarnowskiego Forum Kultury - 14 czerwca - rozpocznie się w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (ul. Waryńskiego 14) DYSKUSJĄ OKRĄGŁEGO STOŁU II („Media-Internet-Biznes-Kultura”. Moderatorem dyskusji będzie prof. dr hab. Julian Dybiec z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zaś Gośćmi „Okrągłego Stołu II” :prof. dr hab. Zenon Muszyński, rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, dr inż. Anna Wojtowicz , dziekan MWSE, Tomasz Wójcik wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club, Anna Mikrut , przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, Zbigniew Tumiłowicz – przewodniczący Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, Maria Kanior zastępca przewodniczącego Rady Kultury w Tarnowie, ks.Bogusław Maciaszek, dyrektor Radia RDN Małopolska, Józef Komarewicz, prezes rady oddziału tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, Janusz Smoliński, redaktor Oddziału Tarnowskiego „Dziennika Polskiego”, Łukasz Wilczura, redaktor Oddziału Tarnowskiego „Gazety Krakowskiej” oraz Grzegorz Janiszewski, szef działu publicystyki TTK Małopolskiej Telewizji Kablowej S.TAR TV.

Forum zakończy się przyjęciem komunikatu merytorycznego przez jego uczestników. Cały czas Tarnowskiemu Forum Kultury towarzyszyć będą kiermasz i wystawa książek tarnowskich autorów . Wydawnictwa zaprezentują: Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury, Oficyna Wydawnicza „WEKTORY” Firmy Marketingowej „Hektor”, Oficyna Wydawnicza im. Warneńczyka oraz Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Tarnowskie Forum Kultury odbędzie się od 11 do 14 czerwca br. Organizatorem Forum jest Tarnowska Fundacja Kultury. Współorganizatorami - Urząd Miasta Tarnowa, Gmina Żabno; Gminne Centrum Kultury w Żabnie; Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Galeria Sztuki „Hortar” w Tarnowie; Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Partnerem strategicznym Forum jest FIRMA MARKETINGOWA „HEKTOR” sp. z o.o. PORTAL AKTYWNYCH EUROPEJCZYKÓW www.europae.pl , zaś Głównym Oficjalnym Sponsorem Tarnowskiego Forum Kultury - PINA POLSKA sp. z o. o., sponsorem – firma „SKODA – AUTO”. Forum patronują również: RDN Małopolska, Małopolska Telewizja Kablowa, „Dziennik Polski” tygodnik „TEMI” oraz TVP KRAKÓW.

KULTURA W TARNOWIE, to temat główny Forum.

Natomiast liniami tematycznymi Forum są: „MIEJSCE KULTURY W PROMOCJI ROZWOJU MIASTA TARNOWA”; „SALON TARNOWSKIEGO FORUM KULTURY”; „ORGANIZACJA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINACH”;„MEDIA – INTERNET – BIZNES – KULTURA”.


Info: Tarnowska Fundacja Kultury

Komentarze...