OGŁOSZENIE - PRZETARG
access_time 2008-07-18 11:00:56
Spółdzielnia Mieszkaniowa "FORTUNA" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FORTUNA” w Tanowie
ul. Piłsudskiego 31
33-100 Tarnów

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

1.Rozbiórka kotłowni przy budynku Piłsudskiego 31.
2.Rozbiórka części komina ponad dachem budynku.
3.Roboty budowlane.
4.Roboty drogowe.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie ww. prac można odebrać osobiście w siedzibie Administracj:
Biuro Zarządzania Nieruchomościami MARBO Maria Tynkowska
ul. Rogoyskiego 29/1
33-100 Tarnów

Informacji oferentom udzielamy pod numerem telefonu 014 6273845 w godz. od 8.00-15.00.
Oferty należy składać do 29 lipca 2008 do godziny 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze...