Pieniądze na ekologię
access_time 2008-03-14 16:58:57
Działania z zakresu ekologii prowadzone przez tarnowski samorząd w roku ubiegłym uhonorowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrodą EKO PRIX. Nagroda ma nie tylkopr4estiżowy, ale i finansowy charakter. Do Tarnowa trafiło dodatkowo 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Władze miasta chcą największą część tej kwoty przeznaczyć na zagospodarowanie i modernizację parków miejskich. Część pieniędzy przeznaczona zostanie również m.in. na wycieczki ekologiczne, pielęgnacje pomników przyrody i zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za działania z zakresu ekologii w lutym nagrodził Tarnów nagrodą EKO PRIX. Doceniono m.in. prowadzone w mieście działania z zakresu edukacji ekologicznej, zbiórki zużytych baterii i lekarstw, inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, budowę ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, likwidację niskiej emisji oraz rezultaty akcji usuwania azbestu.

Wraz z nagrodą do Tarnowa trafiła kwota 150 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na działania służące poprawie stanu środowiska naturalnego w mieście. Władze miasta planują przeznaczenie większości tej kwoty na zagospodarowanie i modernizacje parków miejskich. Prace obejmujące pielęgnację drzew, a także nowe nasadzenia rozpoczną się w maju w trzech parkach w Tarnowie: przy ulicy Kwiatkowskiego w Mościcach, przy ulicy Westerplatte oraz na Piaskówce. Na ten cel planuje się wydać 125 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na pielęgnację znajdujących się w Tarnowie pomników przyrody, wyjazdy uczniów na zielone szkoły i wycieczki ekologiczne. Taka sama kwota wydana zostanie na materiały dydaktyczne do prowadzenia edukacji ekologicznej. Pięć tysięcy złotych przeznaczono na zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez samorząd dla uczniów tarnowskich szkół.

Pieniądze za EKO PRIX muszą zostać wydane i rozliczone jeszcze w bieżącym roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Komentarze...