W Tarnowie rozpoczął się pobór
access_time 2008-03-13 09:34:50
12 marca rozpoczął się pobór mężczyzn urodzonych w 1989 roku. Potrwa on do 25 kwietnia, a będzie przeprowadzony po raz pierwszy w nowej siedzibie przy ul. Boya Żeleńskiego 4a w Tarnowie.

12 marca w Tarnowie rozpoczyna się pobór mężczyzn urodzonych w 1989 roku. Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984 – 1988, którzy dotąd nie stawali do poboru oraz mężczyźni urodzeni przed 1989 rokiem, którzy byli czasowo odroczeni ze służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i otrzymali kat. B. Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień do poboru zostaną wezwane również kobiety urodzone w latach 1980 – 1990, które w roku szkolnym 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych. Po raz pierwszy pobór prowadzony jest w nowej siedzibie Komisji – przy ulicy Boya Żeleńskiego 4a.

Mężczyzna zgłaszający się do poboru po raz pierwszy powinien zabrać ze sobą dowód osobisty, jedną fotografię (jak do dowodu osobistego), potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, ostatnie świadectwo szkolne lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Mężczyźni starszych roczników zamiast fotografii przedstawiają książeczkę wojskową oraz dokumenty dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru. Podczas poboru Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Tarnowa określi zdolność do służby wojskowej oraz ustali kategorie zdrowia (A, B, D lub E).

Osoby, które nie zgłoszą się w ustalonym terminie będą doprowadzane przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoba , która nie stawi się do poboru bez usprawiedliwionej przyczyny, nie przedstawi wymaganych dokumentów – podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
,br> Poborowi, którzy z ważnych powodów nie mogą stawić się przed Komisją w wyznaczonym dniu, mogą osobiście lub telefonicznie poinformować o tym Komisję, która ustali nowy termin stawienia się do poboru (tel. 014 6213525).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A