„Dyskretny urok starej fotografii”
access_time 2008-03-11 15:13:11
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu znalazło się w gronie trzech małopolskich szkół , które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.

Do konkursu przystąpiło 903 szkoły z całej Polski. Komisja wyłoniła 80 najlepszych projektów, realizacja których dofinansowana zostanie przez Fundację Grupy TP, która wraz z Wydawnictwem Polskapresse i Mediami Regionalnymi prowadzi program. Jego głównym celem jest wspieranie szkół uczestniczących w programie w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji w szczególności poprzez aktywizację społeczności szkolnych.

Głównym celem wniosku przygotowanego przez szkołę z Tarnowca jest kultywowanie tradycji „Małej Ojczyzny”, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez umożliwienie im rozwoju własnych zainteresowań. W ramach jego realizacji uczniowie przeprowadzą akcję zbierania starych zdjęć od rodziców, dziadków i starszych mieszkańców Tarnowca.

Zdjęcia stanowią bogatą historię miejscowości, są dokumentem historycznym i ilustracją rozwoju wsi. Zebrane zdjęcia zostaną przez uczniów zeskanowane, uporządkowane i przedstawione w formie wystawki w środowisku lokalnym. Uczniowie przygotują płytę CD oraz folder ilustrujący tradycje i zmiany, jakie zaszły w Tarnowcu w porównaniu z dniem dzisiejszym.

Naszym celem jest, aby poprzez realizację projektu wzrosła znajomość lokalnej tradycji i kultury, a nasi uczniowie byli dumni z przynależności do społeczności lokalnej – mówi dyrektor szkoły Anna Chmura. W ramach projektu uczniowie zwrócą się do swoich rodziców, dziadków i krewnych, a także sąsiadów i innych mieszkańców z prośbą o udostępnienie zdjęć archiwalnych będących w ich posiadaniu. Autorzy projektu zakładają, iż organizacja działań przyczyni się do wzrostu zainteresowania rodziców ofertą szkoły, wzmocni współpracę rodziców z placówką, zagospodaruje uczniom czas wolny, umożliwi uczniom, rodzicom i nauczycielom budowanie społeczności szkolnej. Wspólne zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców w realizację zbiórki zdjęć pobudzi aktywność pozalekcyjną uczniów, pozwoli wspólnie spędzić czas aktywnie, przyczyni się do promocji zachowań pozbawionych agresji i przemocy.

Komentarze...