Poseł Jacek Pilch apeluje do władz Tarnowa w sprawie Euro 2012 - Urząd Miasta odpowiada
access_time 2008-03-11 09:29:39
Poseł PiS Jacek Pilch wystosował ostatnio specjalne oświadczenie do władz Tarnowa na temat braku zainteresowania możliwościami płynącymi z Mistrzostw Europy Euro 2012. Prezentujemy oświadczenie oraz odpowiedź Urzędu Miasta.

" W kwietniu 2007 roku, kilka dni po ogłoszeniu w Cardiff przez UEFA przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku wspólnie z Panem Wojciechem Kasprowskim - dyrektorem ds. marketingu i promocji polskiego sztabu projektu Euro 2012 przekonywałem władze miasta Tarnowa, że mistrzostwa są również wielką szansą dla Tarnowa i regionu tarnowskiego.

Mistrzostwa Europy to nie tylko stadiony i miasta, w których organizowane są rozgrywki, ale też miejsca, zazwyczaj nieco oddalone od miejsca rozgrywania spotkań, gdzie wypoczywają i do meczów przygotowują się drużyny, gdzie mieszkają poszczególne sztaby - delegacje państw uczestniczących w imprezie. Przekonywaliśmy, że Tarnów mógł sie włączyć do starań o przyjęcie jednej z nich. Jestem pewien, że kwestie organizacyjne wówczas były na takim etapie, w którym wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Za pośrednictwem mediów podczas konferencji prasowej oraz podczas spotkania z Panią Dorotą Skrzyniarz, Zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa apelowaliśmy o to, aby Tarnów starał się zostać zauważonym i aktywnie włączył się w ten ogólnonarodowy proces, jakim jest organizacja Mistrzostw.

Dziś już wiemy, że władze Tarnowa nie podjęły nawet próby powalczenia o miejsce na liście miast gotowych przyjąć uczestników EURO 2012. Brak działań ze strony władz miasta jest tym bardziej niezrozumiały, że Kraków wciąż ma szanse na status jednego z miast gospodarzy mistrzostw, a posiadająca zdecydowanie gorsze warunki techniczne Bochnia zgłosiła swoją ofertę do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po raz kolejny apeluję do władz Tarnowa o wykazanie zainteresowania oraz podjęcie kroków zmierzających do tego,a by choć w minimalnym stopniu skorzystać z przyznania Polsce współorganizacji Mistrzostw. Do czasu, kiedy nie zostanie podjęta próba starań o uczestnictwo w organizacji imprezy nie można mówić, że wszelkie ewentualne działania skazane są na niepowodzenie."

Z poważaniem

Jacek Pilch - Poseł na Sejm RP
Jak odpowiadają władze Tarnowa?

"W niektórych tarnowskich mediach ukazało się oświadczenie posła Jacka Pilcha, który stwierdza , że władze Tarnowa zaniechały starań o stworzenie w Tarnowie centrum pobytowego reprezentacji uczestniczących w turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 i zaistnienie miasta w trakcie tej imprezy.

Jacek Pilch myli się twierdząc, że władze Tarnowa nie podjęły takich działań. To właśnie w związku z turniejem powołano specjalny zespół, którego efektem pracy jest m.in. oferta inwestycyjna i wydany katalog adresowany do firm i przedsiębiorców chcących inwestować w rozwój bazy hotelowej w mieście. Oferta ta jest przedmiotem dystrybucji i promocji międzynarodowej, prowadzone są już rozmowy z inwestorami. Miasto zorganizowało cykl pięciu międzynarodowych turniejów piłki nożnej juniorów, już w tym roku, w czerwcu, odbędą się we Tarnowie pierwsze zawody, zaplanowane w kolejnych latach do roku 2012. Uczestnicy turnieju z sześciu krajów Europy potwierdzili już swój udział w tarnowskiej imprezie.

Faktem jest natomiast, że żaden z istniejących w mieście hoteli nie spełnia warunków stawianych przez UEFA centrom pobytowym reprezentacji – przypomnijmy – chodzi o hotel pięciogwiazdkowy, z basenem, siłownią, czy specjalnymi pomieszczeniami celów opieki medycznej i masażu. Miasto nie jest również właścicielem żadnego z istniejących w mieście hoteli, by móc zagwarantować osiągnięcie wymaganego standardu w ciągu krótkiego czasu. W tej sytuacji, traktując poważnie wymogi UEFA i nie chcąc narazić się na śmieszność, świadomie zrezygnowano z formalnego zgłoszenia miasta."

Komentarze...