Więcej osób skorzysta z dodatków mieszkaniowych
access_time 2008-03-06 18:46:53
Od marca więcej tarnowian skorzysta z dofinansowania do opłat czynszowych, bowiem od 1 marca zmieniły się kryteria dochodowe do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Od 1 marca zmieniły się kryteria dochodowe do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przyznawany w Referacie Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Tarnowa. Wzrasta bowiem kryterium dochodowe w gospodarstwie 1-osobowym z kwoty 1.045,56 zł brutto do kwoty 1.113,50 zł brutto. Natomiast w gospodarstwie wieloosobowym kryterium dochodowe zmienia się z kwoty 746,83 zł brutto do kwoty 795,36 zł brutto. Pozostałe kryteria nie ulegają zmianie.

Osoby chcące ubiegać się o dodatek mieszkaniowy zobowiązane są przedstawić zaświadczenie za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Druki niezbędne do złożenia wniosku można pobrać u zarządców budynków lub w magistrackim Biurze Obsługi Miasta.

Wnioski z dokumentami składa się w Biurze Obsługi Miasta w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (14) 688 25 53 oraz (14) 688 27 13.

Komentarze...