Tarnowskie prezentacje w Poznaniu
access_time 2008-03-04 12:43:11
W Poznaniu odbyła się w dniach 27 – 28 lutego konferencja „Państwo w mikro i makroskali” organizowana wspólnie przez Urząd Miasta Poznania i tygodnik „Computerworld”. W programie konferencji znalazły się m.in. dwie „tarnowskie” prezentacje. Prezydent miasta Ryszard Ścigała w ramach Samorządowego Zjazdu Poznańskiego prezentował „Zrównoważoną Kartę Wyników”, jako nowe narzędzie zarządzania miastem, a w części poświęconej procesowemu podejściu w wybranych dziedzinach administracji publicznej Wojciech Magdoń mówił na temat oświaty, prezentując wdrożony w Tarnowie System Wspomagania Zarządzania Edukacją „Edunet”.

Urząd Miasta Poznania i tygodnik „Computerworld ” byli organizatorami IV Konferencji „Państwo w mikro i makroskali”. Poznańska konferencja składała się z dwóch części - spotkania poświęconego zarządzaniu państwem, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz Samorządowego Zjazdu Poznańskiego, w których brali udział przede wszystkim prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, przedstawiciele administracji rządowej i parlamentarzyści. W programie dwudniowej konferencji znalazły się również referaty i prezentacje przygotowane przez tarnowian.

W części poświęconej przykładom procesowego podejścia w wybranych dziedzinach administracji publicznej Wojciech Magdoń, koordynator programu „Edunet” prezentował System Wspomagania Zarządzania Edukacją, wdrożony w Tarnowie, jako pierwszym mieście w Polsce. Prezentacja okazała się na tyle interesująca, że uznana została za najlepszą w plebiscycie uczestników tej części konferencji.

Żywą dyskusję wywołała również, już podczas Samorządowego Zjazdu Poznańskiego, w ramach debaty na temat reguł funkcjonowania państwa i sposobów efektywnego, nowoczesnego zarządzania sferą publiczną, prezentacja prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały „Zrównoważona Karta Wyników – nowe narzędzie zarządzania miastem”.

Wnioski pokonferencyjne posłużyć mają do przygotowania opinii m.in. dla Sejmowych Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego, a także Prezesa Rady Ministrów, Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury.

Komentarze...