Regionalna konferencja: Innowacje - Medycyna - Turystyka
access_time 2008-02-29 13:04:00
Regionalny Medyczny Park Naukowo - Technologiczny w Tarnowie to inicjatywa z jaką wystąpił klaster Medycyna Polska Południowy-Wschód podczas konferencji „Innowacje - Medycyna - Turystyka”. Spotkanie odbyło się w Tarnowie pod patronatem prezydenta miasta i Ministra Skarbu Państwa.

Na konferencji pojawiło się bez mała stu uczestników reprezentujących szpitale, kliniki, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, uzdrowiska, branżę IT, producentów sprzętu medycznego, szkół wyższych, agencji rozwoju regionalnego, samorządów lokalnych i wojewódzkich.

Wśród prelegentów byli między innymi Zygmunt Kamiński, prezes największej w Polsce informatycznej spółki działającej w obszarze medycyny, Tomasz Sypuła, dyrektor Zespołu Wdrażania Instrumentów Finansowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Andrzej Witek, pomysłodawca, organizator i sekretarz klastra Medycyna Polska Pd-Wsch. – Jesteśmy pierwszym w Polsce klastrem medycznym. Skupiamy kilkadziesiąt podmiotów z branży medycznej, uzdrowiskowej, turystycznej, badawczo- rozwojowej, szkół wyższych i samorządów. Dzisiejsza konferencja była także spotkaniem uczestników naszego klastra – mówił Andrzej Witek.

Jednym z wiodących działań Klastra jest doprowadzenie do otwarcia w Tarnowie Regionalnego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego o nazwie „Park Zdrowia”. Są już poważni inwestorzy zainteresowani tym przedsięwzięciem.
W Parku Zdrowia zlokalizowane byłyby m.in.: klinika z zapleczem operacyjnym, centrum rehabilitacji, centrum innowacyjnych technologii w medycynie, nowoczesna przychodnia, hotel spa.
Planowana lokalizacja Parku Zdrowia to tereny ogłoszone przez tarnowski samorząd w katalogu inwestycyjnym, a znajdujące się w okolicach ulicy Piłsudskiego. Obok samorząd planuje stworzyć centrum rekreacyjno-sportowe, co znakomicie współgrałoby z Parkiem Zdrowia. Jak podkreśla Andrzej Witek, Park miałby formułę otwartą, co oznacza, że każde przedsięwzięcie o innowacyjnym nastawieniu mogłoby znaleźć tu swoje miejsce.

Dla Tarnowa uruchomienie tej inwestycji miałoby kolosalne znaczenie. Pojawiliby się tu inwestorzy nowych technologii, turyści z bogatym portfelem, powstałyby nowe miejsca pracy, podniósł standard opieki medycznej, rozwinęłaby się baza turystyczna i hotelarska. Park Zdrowia, byłby także znakomitą wizytówką Tarnowa, elementem jego promocji. – W imieniu Klastra Medycyna Polska, w postaci listu intencyjnego przedstawiliśmy prezydentowi Ścigale koncepcję Parku Zdrowia. Spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem. Wiele wskazuje, że samorząd wejdzie w ten pomysł – powiedział Andrzej Witek.

Komentarze...