"Korupcja - choroba wywołana wirusem brudnych rąk." (Elżbieta Grabosz)
access_time 2008-02-23 13:28:36
Naprzeciw temu aforyzmowi i związanemu z nim zachowaniem wyszło Młodzieżowe Centrum Samorządności, mające swą siedzibę w tarnowskim Pałacu Młodzieży. Dnia 23 lutego 2008 roku w godzinach od 11. do 13. zorganizowali happening mający przybliżyć tarnowianom zjawisko korupcji i włączyć ich do akcji „Nie dla korupcji”.
fot. Michał Stańczyk W tym celu na Placu Sobieskiego, ulicy Wałowej oraz Krakowskiej wolontariusze rozdawali przechodniom okolicznościowe naklejki „Nie Daję, Nie Biorę Łapówek”. Wszystko to, by włączyć się w ogólnopolską akcję pod tym samym hasłem. Została ona zainicjowana w Warszawie przez stowarzyszenie Normalne Państwo, zorganizowało kolejny Tarnowski Dzień NIE DLA KORUPCJI!

Tarnowska edycja akcji została zrealizowana dzięki Drukarni Cyfrowej - Tadeusz Filipów, która nieodpłatnie wydrukowała kilkaset okolicznościowych naklejek, w ten sposób sama wsparła i pokazała, że z korupcją można walczyć, a nie ulegać panującej na nią modzie.

- Poprzez naszą akcję NIE DLA KORUPCJI!, chcemy m.in. pokazać, że osób, które nie akceptują takich praktyk jest więcej niż się wydaje, że „nie wszyscy to robią”. Chcemy również pokazać, że każda najmniejsza łapówka jest zagrożeniem ładu instytucjonalnego w Polsce i obniża zdolność państwa do organizacji życia publicznego, tworząc podział na równych i równiejszych. - mówi Stanisław Olszówka, koordynator Młodzieżowego Centrum Samorządności PM.

Szczególnym celem uczestnictwa młodzieży w Tarnowskim Dniu NIE DLA KORUPCJI! było doskonalenie u młodych ludzi, sprawności społecznych oraz wzbogacenie elementów wychowania obywatelskiego. Dlatego już od młodości należy przeciwstawiać się korupcji, ale że człowiek uczy się przez całe życie, to hasło skierowane jest, nie tylko 23 lutego, ale przez cały rok, do każdego człowieka.

tekst: Paulina Mróz
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...