Konkurs plastyczny na logo miasta Tarnowa rozstrzygnięty
access_time 2007-12-17 12:12:53
Na konkurs nadesłano 328 projektów opatrzonych kodem 219 autorów. Projekty odpowiadały wymogom regulaminu – wydrukowane w kolorze i czarno- białe, dodatkowo w wielkości 1 cm x 1 cm oraz w wersji elektronicznej.

Oceniano wartości estetyczne, merytoryczne, możliwość adaptacji znaku do potrzeb promocyjnych na zróżnicowanym podłożu, formie i przeznaczeniu (standy, imprezy i przedsięwzięcia, gadżety, nadruki itp.).

W pierwszym etapie komisja konkursowa obejrzała wszystkie prace bez przyznawania punktacji. Do drugiego etapu zakwalifikowano prace 30 autorów. Każdy z członków komisji miał do dyspozycji 5 punktów, które przyznawał najlepszym w swojej ocenie projektom. Po kolejnej elekcji, biorąc pod uwagę liczbę punktów, do finału zakwalifikowano osiem prac.

W wyniku ostatecznej selekcji komisja wybrała zwycięzców konkursu. Po dokonanym wyborze otwarto koperty z danymi autorów.

Pierwsze miejsce przyznano pracy nr 429933, której autorką jest Alicja Ozaist, studentka z Krakowa.

Dwa drugie miejsca przyznano pracom: nr 121101 – autor Dominik Rybczak z Przeworska, nr 879122 – autor Mieczysław Bukowski z Dąbrowy Górniczej.

Ponadto honorowe wyróżnienia przyznano pracom:
nr 103078 - autorka Katarzyna Manecka z Krakowa
nr 447788 – autorka Katarzyna Michniowska z Krakowa
nr 100401 – autor Aleksander Bąk z Poznania.

Komisja podkreśliła bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, świadczący o znajomości specyfiki Tarnowa. Uczestnicy zaprezentowali ciekawe propozycje graficzne, uwzględniające wymogi współczesnej grafiki reklamowej.


Skład komisji oceniającej prace:

-Prof. Mieczysław Górowski – ASP Kraków - przewodniczący komisji,
-Prof. Ksawery Piwocki – ASP Warszawa,
-Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa,
-Ewa Kropiowska – dziennikarz portalu www.timi.pl - sekretarz komisji,
-Jacek Adamczyk – artysta plastyk, kierownik Referatu Krajobrazu Urzędu Miasta Tarnowa,
-Marcin Pałach – dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji,
-Piotr Kopa – dziennikarz „Gazety Krakowskiej”,
-Mieczysław Gogola – artysta plastyk, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych,
-Barbara Brożek–Czekańska – artysta plastyk, przew. komisji kultury i ochrony zabytków Rady Miejskiej Tarnowa,
-Wacław Onak – artysta plastyk,
-Światosław Karwat – artysta plastyk, prezes ZPAP o/Tarnów,

Komentarze...