Z Tarnowa zostanie wycofana jedna z karetek pogotowia! List otwarty pracowników pogotowia
access_time 2007-12-13 08:30:17
Przesunięcie karteki nastapi dnia 1 stycznia 2008 r., obietnice Starostwa powiatowego w Tarnowie o staraniach na rzecz przyznania dodatkowej karteki dla powiatu tarnowskiego są niespójne i pozwalają sądzić, że nawet jeśli odniosą skutek- Tarnów pozostanie przez kilka miesięcy ze zmniejszoną ilością karetek Pogotowia Ratunkowego.Publikujemy list otwarty pracowników pogotowia. Jaki jest naprawdę stan ratownictwa medycznego w Tarnowie?

Pracownicy pogotowia wystosowali lis otwarty, który publikujemy poniżej.


List otwarty

Zwracamy się z apelem do Społeczeństwa Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, Radnych Miejskich i Powiatowych, Posłów i Senatorów naszego regionu o poparcie naszych działań na rzecz zwiększenia ilości zespołów wyjazdowych na naszym terenie.

W planie Wojewody na lata 2008 – 2010 w powiecie tarnowskim nastąpiło przesunięcie jednego zespołu z miasta Tarnowa do Żabna. Dodatkowo dołożono obsługiwany dotychczas przez pogotowie w Dąbrowie Tarnowskiej teren gminy Żabno i gminy Wietrzychowice. Jako załoga PSPR nie jesteśmy w najmniejszym stopniu przeciwni temu działaniu. Z jednym zastrzeżeniem. Jeszcze przed przyłączeniem tego terenu powiat tarnowski ma jeden z najgorszych wskaźników ilości karetek na ilość mieszkańców oraz na obszar jaki ma obsługiwać. Dane te pochodzą z opracowań wojewody zamieszczonych na stronach internetowych. Po dodaniu terenu na pewno wskaźnik ulegnie dalszemu pogorszeniu. Jednocześnie w innych powiatach nastąpiło zwiększenie ilości karetek m.in. w Krakowie, Bochni i Brzesku. Z raportu wojewody wynika, że np: w powiatach bocheńskim i brzeskim liczba mieszkańców obsługiwanych przez jedną karetkę to odpowiednio 25 i 22 tysiące osób. W Powiecie tarnowskim wskaźnik ten jest blisko o 50 % wyższy i wynosi 34.4 tysiąca osób na jedną karetkę. Miasto Tarnów leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ- południe (trasa krajowa nr 73) oraz wschód zachód (trasa międzynarodowa E40), o wysokim stopniu wypadkowości, w Tarnowie znajduje się duży węzeł kolejowy przez który przejeżdża tysiące osób i tony materiałów niebezpiecznych, w Tarnowie umiejscowione są jedne z największych w Polsce zakładów chemicznych zagrażających bezpośrednio (awarie) jak i pośrednio (wysoka zachorowalność na choroby układu oddechowego) mieszkańcom Tarnowa. Kolejnym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za dodatkowym zespołem jest ilość wyjazdów realizowana przez jedną karetkę w Tarnowie i okolicach. Na dzień dzisiejszy jest to około 10,6 wyjazdu na jedną karetkę w porównaniu np: z 1 wyjazdem w Szerzynach.
Już na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie realizować zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym naszych podstawowych zadań – czasy wyjazdów są opóźnione, pacjenci są źle zabezpieczeni a stan ten od stycznia 2008 ulegnie w mieście Tarnowie drastycznemu pogorszeniu.

Jako załoga Pogotowia nie jesteśmy w stanie zrozumieć polityki wojewody małopolskiego i Ministra Zdrowia, którzy pozwalają na zaistnienie takiej sytuacji.

Na ratownictwo techniczne w powiecie tarnowskim nie brakuje pieniędzy i tym bardziej sytuacja jest dla nas niezrozumiała. Straż pożarna posiada dwie nowoczesne przestronne bazy wyposażone w najnowocześniejsze wozy bojowe które realizują około 2 tysiące wyjazdów na rok. Pogotowie ma około 22 tysiące wyjazdów na 5 rozklekotanych karetek.

Powyższe fakty przemawiają same za siebie – chyba nie musimy dodawać jak bardzo rozgoryczeni jesteśmy postawą włodarzy miasta, powiatu i województwa, którzy nie dbają w odpowiedni sposób o zapewnienie obywatelom naszego regionu wystarczającego a nie mówimy już o dobrym czy bardzo dobrym zabezpieczeniu przez ratownictwo medyczne.

Podpisali:

-Załoga PSPR
-Przewodniczący ZZPiP- Piotr Potępa
-Przewodniczący Komisji Koła przy PSPR MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Tarnowie - R. Wilk

Poparcia naszych dążeń udzielili:

-Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Tarnowie - Danuta Kądziołka
-Przewodniczący Oddziału Nr II w Tarnowie Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” - Romuald Jewuła Solidarności w Tarnowie
-Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność w Krakowie

Komentarze...