Rozmawiano o bezpiecznych wakacjach
access_time 2007-06-25 16:37:46
21 czerwca w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli służb państwowych, inspekcji i straży oraz miejskich jednostek organizacyjnych poświęcone kwestii zapewnienia bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży zna terenie Tarnowa.

Zespół Reagowania Kryzysowego Miasta Tarnowa spotkał się w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa w dniu 21 czerwca. Było to robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli służb państwowych, m.in. Kuratorium Oświaty, Straży, policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, stacji Sanepidu oraz miejskich jednostek i instytucji dotyczące w całości kwestii zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji.

Omówiono kalendarz imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz warunki funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych organizujących wypoczynek w formie kolonii i półkolonii.

Ustalono zakres współdziałania poszczególnych służb, rolę koordynatora w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2007” spełniać będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnowa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A