XV Światowe Forum Mediów Polonijnych
access_time 2007-09-05 15:56:33
Otwarcie jubileuszowego, piętnastego już spotkania dziennikarzy polonijnych odbyło się dziś w auli tarnowskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego.
"Wszystkie drogi tu prowadzą
wątłe nici naszych planów.
Czas zatrzymał się łagodnie
w cieniu Forum Tarnovianum."
%%br%%
Na początek Forum do Tarnowa przybyło 150 dziennikarzy z 28 krajów świata. W ojczyźnie przywitał ich Stanisław Lis - prezes Stowarzyszenia - Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, po czym  przedstawił on zebranym współorganizatorów i patronów Światowego Forum. Wśród nich znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała, reprezentantka Marszałka Senatu RP - Urszula Gacek, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Wojciech Tyciński, koordynator Stowarzyszenia Ruch Rodaków Artur Rogala i inni.
%%br%%
Uroczystego otwarcia Forum dokonała Senator Urszula Gacek, która w swym przemówieniu ukazała rolę dziennikarzy polonijnych. Następnie głos po niej zabrał Prezydent Ryszard Ścigała, który przedstawił gościom krótką charakterystykę miasta Tarnów. Na koniec wręczył odznaczenie wszystkim dziennikarzom polonijnych, na ręce prezesa Stanisława Lisa - Dukat Tarnowski, z prośbą, aby Forum zawsze pamiętało o Tarnowie.
%%br%%
Później głos zabrał Artur Rogala, a następnie prezes Stowarzyszenia odczytał list nieobecnego na spotkaniu Romana Ciepieli. Obaj panowie poruszyli temat polskości i więzi, jaką tworzą dziennikarze między Polonią a Polską. Po nich przemówienie wygłosił Wojciech Tyciński, w którym wygłosił 10 priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących Polonii i współpracy z nią.
%%br%%
Na sam koniec spotkania prezes Stanisław Lis przybliżył historię i statystyki Forum za minione 14 lat. Wymienił też zmarłych dziennikarzy, po czym uczczono ich pamięć minutą ciszy.
%%br%%
tekst: Paulina Mróz
Komentarze...