Audit nadzorczy w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika przeprowadzony
access_time 2007-09-06 18:50:36
Auditorzy British Standard Insitiotion przeprowadzili kolejny audit nadzorczy w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika, w trakcie którego potwierdzona zostałą wysoka jakość usług świadczonych przez placówkę.

28 sierpnia auditorzy British Standards Institution przeprowadzili kolejny audit nadzorczy w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika, który miał na celu potwierdzenie jakości udzielanych świadczeń oraz podtrzymanie certyfikacji udzielonej placówce. Szpital otrzymał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w październiku ubiegłego roku i od tego czasu poddaje się cyklicznie (co sześć miesięcy) tego typu kontroli zewnętrznej.

W trakcie obecnego auditu nadzorczego nie stwierdzono żadnych niezgodności w działalności Szpitala, a przeprowadzona kontrola potwierdziła wysoką jakość usług świadczonych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz udzielanie usług w warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo procesu leczenia. Podkreślona została duża świadomość oraz zaangażowanie całego personelu w utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Szpitalu. Jest to niezwykle istotne, gdyż bez właściwej postawy pracowników nie byłoby możliwe ani wdrożenie ani doskonalenie procesów zarządzania placówką. Warto podkreślić, iż celem wdrożenia Systemu ISO 9001:2000 w Szpitalu im. E.Szczeklika było zapewnienie pacjentom optymalnych warunków hospitalizacji, w których proces leczenia przebiegał będzie sprawnie, bezpiecznie i skutecznie.

Komentarze...