Pierwszy V-ce Prezydent Tarnowa
access_time 2006-12-07 14:34:38
Tarnów ma już pierwszego v-ce Prezydenta Miasta. Prezydent Ryszard Ścigała powołał na to stanowisko Henryka Słomkę Narożańskiego. Nadal brak oficjalnej decyzji dotyczącej dwóch pozostałych stanowisk.
Nowy Zastępca Prezydenta Miasta zasiadał w Radzie Miasta dwukrotnie w latach 1998-2002 i 2002-2006. Jednak to nie koniec jego społecznych doświadczeń. Do tej pory pełnił również takie funkcje, jak przewodniczący Rady Społecznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia – Koło w Tarnowie.

Henryk Słomka-Narożański 1977 ukończył AGH w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej. W latach 1996-1997 ukończył podyplomowe studia na kierunku Rynek i Wycena Nieruchomości. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Geodezyjno-Kartograficzny, oddział w Tarnowie, gdzie spędził 18 lat. Właśnie w roku 85 rozpoczął działalność strukturach miejskich. Początkowo jako z-ca Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, później już jako v-ce Prezydent Miasta (lata 1990-94). Po zakończeniu kadencji przeniósł się do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przez kolejne 4 lata kierował wydziałami geodezyjnymi. W tym czasie był również pełnomocnikiem Wojewody ds. budowy autostrady A4.

Od roku 99 Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydz. Rozwoju Regionalnego MUW. W 2004 został Geodetą Powiatowym.

Politycznie związany do tej pory z Ruchem Stu, SKL i PO. W ostatniej partii był Przewodniczącym koła nr 1 oraz v-ce Przewodniczącym Zarządu Miejskiego w Tarnowie.

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:
- kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii w 1 i 2 zakresie
- uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości
- uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”
- arbiter Urzędu Zamówień Publicznych
Komentarze...