Konferencja naukowa w Sali Lustrzanej
access_time 2007-03-27 19:25:26
Dziś, 27 marca, Sala Lustrzana stała się miejscem spotkania naukowców z zakresu energetyki, informatyki, etyki oraz służby zdrowia.

tech Konferencja "Tarnów i nowe technologie" została zorganizowana przez prof. Kazimierza Wiatra. Jej celem była nie tylko interdyscyplinarna wymiana informacji i perspektyw badawczych, ale też promocja Tarnowa jako przyszłego ośrodka akademickiego. W ciągu kilku czy kilkunastu lat owocem konferencji mogą być inwestycje, wykorzystujące wysoko rozwiniętą technologię.

Pięć minut po dziesiątej zebranych w Sali Lustrzanej gości przywitał główny organizator spotkania "Tarnów i nowoczesne technologie" - senator prof. Kazimierz Wiatr. Wśród znakomitości zgromadzonych na konferencji wymienić należy: Ks. pb. Wiktora Skworca, Prezydenta ryszarda Ścigałę, Rektora PWSZ prof. Juszkiewocza, ks. prof. Żurka, Wiesława Wodę czy Rektora WSD w Tarnowie ks. prof. Lechowicza. Obecni byli także radni Tarnowa oraz Sejmiku Wojewódzkiego.
Jak podkreślił podczas powitalnej mowy prof. Wiatr, miejsce spotkania, którym po raz drugi była Sala Lustrzana, nie jest przypadkowe. Konferencja wiaże się bowiem z aspiracjami akademickimi PWSZ, a mogą one zostać zrealizowane dopiero przy współudziale miasta Tarnowa. Choć więc około 500 metrów dalej wznoszą się budynki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, niewątpliwie stanowiące doskonałe zaplecze organizacyjne, wybór Sali Lustrzanej, której gospodarzem jest Prezydent Tarnowa, ma charakter symbolu. Jak mówi prof. Wiatr, wyborem tym "(...)chcieliśmy podkreślić istotny wkład miasta w dzieło tworzenia Akademii Tarnowskiej".

Istotny jest też cel konferencji. Według organizatora spotkania "Tarnów i nowe technologie", "Konferencja jest okazją do poznania tego, co się dzieje poza Tarnowem i co mogłoby tutaj przywędrować, z drugiej strony pokazywanie zaproszonym gościom potencjału miasta Tarnowa".

tech Po wystąpieniu Senatora Wiatra, swoje słowa do zebranych skierował Biskup Wiktor Skworc. Duchowny zauważył, że "(...)rozwój techniki musi iść w parze z refleksją natury egzystencjalnej i moralnej. Nauka społeczna Kościoła względem nowych technologi ma charakter afirmatywny" - powiedzał Biskup. "Postęp ma za zadanie poprawić warunki życia ludzkiego i trzeba się nim dzielić". Nauka, według ks. Biskupa, niesie również ze sobą pewne zagrożenia. "Absolutyzacja postępu prowadzi do utopijnej wizji świata. Postęp naukowy jest moralnie dobry, gdy prowadzi do rozwoju człowieczeństwa. Jest zaś moralnie zły, gdy przyczynia się do powstawania różnic, a z człowieka czyni narzędzie do zdobycia zamierzonego celu".
Kończąc swoje wystąpienie, ks. Biskup Skworc wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do rychłego zrealizowaniu założenia, którym jest powołanie Akademii Tarnowskiej.

Kończący serię powitalnych przemówień Prezydent Ryszrd Ścigała zauważył, że konferencje takie jak ta, pomogą docenić Tarnów i przyczynią się do wyeliminowania kompleksu małego miasteczka, który - zdaniem Prezydenta - dotyka Tarnowian. Według Prezydenta, dla naszego miasta najważniejszym aspektem konferencji może być zagadnienie technologii informatycznych. Ich zastosowanie otwarłoby, zdaniem Prezydenta Ścigały, przed Tarnowem zupełnie nowe możliwości.

Po zakończeniu przemówień powitalnych, nastąpiła część związana z przedstawianiem zagadnień naukowych. Wygłoszone podczas spotkania referaty, choć dotyczyły kwestii ogólnonaukowych, niepozbawione były odniesienia do Małopolski i oczywiście regionu tarnowskiego. Odniesienie to nie dotyczyło tylko możliwej współpracy naukowej pomiędzy PWSZ - w przyszłości Akademią tarnowską -, a innymi małopolskimi ośrodkami naukowymi, lecz również planów gospodarczych. Pod tym względem najciekawiej przedstawia się poruszona przez prof. Jana Kozłowskiego kwestia biomasy oraz omówione przez prof. Jerzego Lisa zagadnienie pozyskiwania ekologicznie czystej energii.

tech W celu wspierania dążeń Małopolski do pozysku źródeł takiej właśnie energii w roku 2005, w aluli AGH, został powołany Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. W klastrze tym skupione są liczne małopolskie ośrodki naukowe oraz zakłady przemysłowe, dla których energia jest bardzo ważnym czynnikiem. W klastrze tym od początku uczestniczy też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Jego celem jest rozwój myśli technologicznej w zakresie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii jak też pozyskiwanie na ten cel środków z Unii Europejskiej.
Małopolski klaster, mimo, że nie jest najstarszym w Polsce, już może poszczycić się pewnymi osiągnięciami. W ramach pomocy i wymiany naukowej opracowywany jest w nim najbardziej obecnie zaawansowany w kraju projekt dotyczący badań nad wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym.

Na razie jednak Małopolska będzie musiała się zadowolić bardziej konwencjonalnymi źródłami pozyskiwania czystej energii. Ważne dla Tarnowa akcenty padły w związku z technologią biomasy i utylizacją dwutlenku węgla. W przyszłości być może pod Tarnowem powstanie zakład utylizujący dwutlenek węgla poprzez wtłaczanie go do ziemi. W wyniku naturalnych procesów filtracji gleba zwiąże ten składnik, czyniąc go nieszkodliwym. Budowa tego zakładu byłaby niezwykle ważna ze względu na możliwość wprowadzenia biomasy jako źródła energii w zakładach i ciepłowniach Tarnowa.

Podczas swojego referatu prof. Kozłowski stwierdził, że w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, przestawienie zakładów i ciepłowni na ekologiczne lub hybrydowe (tj. łączące do produkcji energii różne sposoby jej pozyskiwania) będzie nie tylko korzystne, ale wręcz konieczne. W dokumentach Unii Europejskiej zapisano bowiem, że do roku 2020 emisja dwutlenku węgla do atmosfery ma być zerowa.
Pader Utylizacja CO 2 oraz technologia biomasy to właściwe kroki ku sprostaniu tym wymaganiom. Poza tym, na wdrożeniu tych programów niewątpliwie zyska Tarrnów i jego okolice. Biomasy nie opłaca się transportować na duże odległości, w związku z czym pewność zbytu zasadzonych roślion energetycznych mieliby miejscowi rolnicy. Praca czekałaby również na specjalistów - może wykształconych w PWSZ - na terenie zakładu utylizacji dwutlenku węgla.

Posumowując konferencję "Tarnów i nowoczesne technologie" należy stwierdzić, że wydarzenie to dobrze służy naszemu miestu. Zapowiada bowiem rozwój nie tylko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale całego regionu. Pozostaje tylko czekać na realizację przedstawionych pomysłów. To jednak potrwać może jeszcze conajmniej kilka lat.

Tekst: Tomasz Budzik
Foto: Tomasz Budzik

Komentarze...