Tarnów i nowoczesne technologie
access_time 2007-03-26 18:37:50
We wtorek, 27 marca, o godzinie 10:00 w Sali Lustrzanej rozpocznie się konferencja naukowa zorganizowana przez Senatora Kazimierza Wiatra. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ks. bp. Wiktor Skworc.

Będzie to już druga - po zeszłorocznej - edycja konferencji "Tarnów nowoczesne technologie". Wydarzenie to koncentruje uwagę w zasadzie wszystkich tarnowskich ośrodków zainteresowanych nowatorskimi rozwiązaniami, a są to głównie: Zakłady Azotowe, tarnowskie uczelnie wyższe i Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie. Organizatorzy zapraszają jednak każdego zainteresowanego zaplanowanymi referatami.

Na temat powodów zorganizowania konferencji wypowiada się jej główny organizator - Prof. Kazimierz Wiatr.
"Celem II Konferencji Tarnów i nowoczesne technologie jest propagowanie w środowisku Ziemi Tarnowskiej zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami, które mogłyby być podjęte przez środowisko badawcze i przemysłowe regionu".

"Konferencja jest w pierwszym rzędzie adresowana do pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Wydziału Teologicznego - Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej. Ponadto bardzo ważne jest zastosowanie prac badawczych w praktyce, dlatego równie ważny jest udział w konferencji przedstawicieli przemysłu oraz średniego i małego biznesu".

Konferencja "Tarnów i nowoczesne technologie" będzie mieć dla naszego miasta duże znaczenie. Budować ma konsolidację przyszłego zespołu badawczego; jak mówi Senator Wiatr: "Chcemy pokazać obszary możliwej przyszłej aktywności badawczej środowiska akademickiego Tarnowa, chcemy zaprosić naukowców i menadżerów nauki do poznania zasobów tego środowiska".

O 10:00 w Sali Lustrzanej zgromadzonych przywita Prof. Kazimierz Wiatr, po nim swoje słowa skierują do gości Ks. bp Wiktor Skworc oraz Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.
Ściśle naukowa część konferencji planowo rozpocznie się już w dwadzieścia minut później. Jako pierwszy swój referat pt. "Małopolski klaster czystych energii" wygłosi Prof. Jerzy Lis. Po nim "Blaski i cienie wykorzystania biomasy jako alternatywnego źródła energii" przedstawią zebranym Prof. Jan Kozłowski oraz dr Wacław Mukawa.
Kolejne, zaplanowane przed przerwą o 11:40 wystąpienia to: "Małopolski klaster Technologii Informatycznych" - dr Sławomir Kopeć oraz "Akceleracja obliczeń w ultraszybkich zastosowaniach" - prof. dr hab. Kazimierz Wiatr.

Po przerwie, o 12:15 "Etyczne refleksje nad mediami elektronicznymi" przybliży zebranym Ks. dr hab. Michał Drożdż. Ostatni z przewidzianych referatów dotyczyć będzie "Zastosowania informatyki w służbie zdrowia na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie", a wygłosza go lek. Marcin Kuta, lek. Bogdan Januś oraz dr Władysław Iwaniec.

Na wtorkowej konferencji, która odbędzie się w Sali Lustrzanej w godzinach od 10:00 do 13, mile widziani będą wszyscy zainteresowani najnowszymi zdobyczami nauki.
Portal Tarnow.net.pl ma dla swoich internautów 10 zaproszeń, mających charakter biletów honorowych. Można je odebrać w siedzibie portalu, przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie od poniedziałku.

Tekst: Tomasz Budzik

Komentarze...